Universiteit Leiden

nl en

Stabiliteit van pleegzorgplaatsing is essentieel

Internationaal onderzoek laat zien dat in vergelijking tot andere kinderen de ontwikkeling voor veel pleegkinderen op den duur problematischer verloopt. Als we de opleidings- en baankansen van deze jongeren willen verbeteren en negatieve ontwikkelingen willen voorkomen, is de stabiliteit van de pleegzorgplaatsing essentieel.

Deze week (31 okt – 7 nov) is het de Week van de Pleegzorg. Pleegzorg is een vorm van jeugdhulpverlening die ervoor zorgt dat kinderen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen opgroeien, in een pleeggezin worden opgevangen. In Nederland zijn er bijna 20.000 kinderen die voor korte of langere tijd bij pleegouders wonen. Per 1 juli van dit jaar kunnen pleegkinderen, als zij dat willen, standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven - de zogenoemde ‘verlengde pleegzorg’. Daarvoor eindigde de pleegzorg zodra het kind 18 werd. Het regelen van deze verlenging is een zeer positieve ontwikkeling met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde.

Ontwikkeling van pleegkinderen

Maar wat weten we eigenlijk over de ontwikkeling van pleegkinderen nadat zij pleegzorg hebben verlaten? Hoe vergaat het deze jongeren als ze ouder worden? Internationaal onderzoek laat zien dat in vergelijking tot andere kinderen de ontwikkeling voor veel pleegkinderen op den duur problematischer verloopt. Er is sprake van meer schooluitval, een kleinere kans op (het afmaken van) een vervolgopleiding en een grotere kans op werkloosheid. Ook zien we hogere percentages van geestelijke gezondheidsproblematiek (bijv. depressies), ongewenste zwangerschappen en crimineel gedrag. Gelukkig geldt een dergelijk problematisch ontwikkelingsverloop niet voor alle jongeren. Circa 37-47% van de jongeren is veerkrachtig: zij maken wel hun school af en vinden wel een baan. Een belangrijke vraag is welke factoren samenhangen met een ongunstige of juist een gunstige ontwikkeling. Wat maakt het verschil voor deze jongeren?

Factoren voor een gunstige ontwikkeling

In een uitgebreid internationaal literatuuronderzoek hebben we gekeken naar de factoren die samenhangen met het behalen van een diploma en het hebben van een baan. Resultaten zijn afkomstig van 16 studies over in totaal 11.234 jongeren die als kind uithuisgeplaatst waren. Uit de analyses bleek dat het afronden van een opleiding belangrijk is voor het hebben van een baan. Of een opleiding wordt afgerond, blijkt afhankelijk van het hebben van een stabiel en langdurig verblijf in hetzelfde pleeggezin.

Stabiliteit is essentieel

Kortom, als we de opleidings- en baankansen van jongeren willen verbeteren en negatieve ontwikkelingen willen voorkomen, is de stabiliteit van de pleegzorgplaatsing essentieel. Over het belang van stabiliteit en het voorkomen dat kinderen worden overgeplaatst naar andere pleeggezinnen wordt gelukkig steeds meer kennis verzameld en uitgewisseld. Ook de medewerkers van Forensische Gezinspedagogiek en Jeugdhulpverlening aan het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden dragen daar met hun onderzoek, publicaties en symposia een steentje aan bij.

Week van de Pleegzorg

Dit jaar wordt voor de vierde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 31 oktober t/m 7 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Het doel is om 3.500 nieuwe pleegouders te werven.

Meer over de Week van de Pleegzorg ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.