Universiteit Leiden

nl en

Humboldt onderzoeksprijs voor Frank den Hollander

Frank den Hollander heeft de Humboldt onderzoeksprijs ontvangen ter waarde van €60.000. Hij werd genomineerd door twee Duitse collega’s met wie hij al langere tijd samenwerkt. ‘De toekenning was voor mij een volledige verrassing.’

Collega’s

Opvallend aan de Humboldtprijs (zie kader) is dat alleen gevestigde Duitse academici nominaties kunnen indienen. Hoogleraar Kansrekening Frank den Hollander werd genomineerd door zijn collega’s Andreas Greven (Universität Erlangen-Nürnberg) en Anton Bovier (Universität Bonn). Ze nomineerden hem vanwege de jarenlange intensieve samenwerking met Duitse collega's in heel het land en het baanbrekende karakter van die samenwerking.

Frank den Hollander

Langer verblijf

'Ik ben van plan om de prijs te gebruiken voor enkele langere verblijven in Erlangen en Bonn, om het onderzoek met Greven en Bovier een verdere impuls te geven en daarbij ook nieuwe richtingen in te slaan’, zegt Den Hollander. Hij werkt met Greven momenteel aan het project ‘spatial populations with seed-bank’. Hierin kijken ze naar het effect op de genetische diversiteit van een populatie, wanneer individuen in de populatie zich tijdelijk kunnen terugtrekken in een reservoir, ‘teneinde zich te onttrekken aan evolutionaire processen zoals selectie, mutatie en migratie’, aldus Den Hollander.   

Met Bovier werkt hij momenteel aan ‘metastability on complex networks’. Dit onderzoek draait om het begrijpen van het effect van de architectuur van een netwerk op metastabiele faseovergangen in een netwerk van wisselwerkende deeltjes.

Kort bezoek

Naast langere verblijven, wil Den Hollander met de prijs ook een aantal korte bezoeken plannen. ‘Ik ben van plan naar Berlijn, Mainz en Munchen te gaan, in verband met lopende samenwerkingen met andere collega's daar. Die spitst zich toe op complexe netwerken, entropie van random processen en faseovergangen in continue systemen.’ 

De Humboldt Research Award is een erkenning voor alle prestaties van een onderzoeker tot nu toe. De prijs wordt uitgereikt aan academici wier fundamentele ontdekkingen, nieuwe theorieën of inzichten een belangrijke impact hebben gehad op hun eigen discipline en die naar verwachting ook in de toekomst baanbrekende prestaties zullen blijven leveren. Academici uit het buitenland, ongeacht hun discipline of nationaliteit, kunnen genomineerd worden voor een Humboldt Research Award. De prijswinnaars worden uitgenodigd om een periode van maximaal een jaar samen te werken aan een langdurig onderzoeksproject met gespecialiseerde collega's van een onderzoeksinstelling in Duitsland.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie