Universiteit Leiden

nl en

Stimulans voor empirisch onderzoek binnen de Nederlandse rechtenfaculteiten

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft een subsidie toegekend aan Marte Knigge en Willem van Boom.

Zij ontvangen deze subsidie om empirisch juridisch onderzoek binnen de Nederlandse rechtenfaculteiten te stimuleren.  Met behulp van deze subsidie zullen Marte en Willem het komende jaar aan de slag gaan voor het project Stimuleringsactie Empirical Legal Studies Fase II. Binnen dit project werken verschillende rechtenfaculteiten met elkaar samen ter bevordering van empirisch juridisch onderzoek. Penvoerder van het project (nr. SGWDB-2018) is de Universiteit Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.