Universiteit Leiden

nl en

Ontmoet onderzoeker David Ehrhardt

Wetenschappers van de faculteit Governance and Global Affairs doen onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen zoals terrorisme, cybercriminaliteit en migratie. De komende weken laten we enkelen van onze beste wetenschappers aan het woord. Deze keer: ontwikkelingsonderzoeker David Ehrhardt.

Wat heb je onderzocht?

‘Informele machtsstructuren in Nigeria. Een land waarin de overheid zwak en behoorlijk corrupt is. Het gat dat daardoor is ontstaan wordt opgevuld door traditionele leiders: religieuze emirs en imams, traditionele chiefs en elders, en soms ook ngo’s. Maar wie zijn dat, en wie doet wat? En wanneer en waarvoor gaan mensen naar een traditionele leider?’

Wat heb je gevonden?

‘Ga je met je probleem naar je gouverneur, of toch naar de emir of de chief? Dat hangt onder andere af van wie je bent, en tot welke kringen je behoort. Maar wel degelijk is er sprake van een soort taakverdeling. Wat gechargeerd zou je kunnen zeggen dat de Nigerianen een eigen variant hebben van de Rijdende Rechter (die zich net als hier buigt over zaken als erfafscheidingen en landkwesties), namelijk de traditionele chief.’ Religieuze leiders zijn vaak meer een soort dr Phil; zij geven persoonlijk advies, en doen aan counseling en mediation. En de overheid? Die is er voor de formele zaken, maar fungeert natuurlijk ook als een alternatief voor of soms als aanvulling op het informele systeem.’

Waarom is het belangrijk dit te onderzoeken?

‘In heel veel landen krijgen mensen vooral dingen voor elkaar via informele systemen. Als ik bijvoorbeeld meer wil weten over de toegang van vrouwen in Nigeria tot gezondheidszorg, heeft het weinig zin om alleen te kijken naar de officiële ziekenhuizen en gezondheidscentra. Die vertellen slechts een deel van het verhaal. Het andere deel wordt verteld door lokale leiders en influencers.’

Verrassingen?

‘De omvang van het informele circuit - er zijn honderden, misschien wel duizenden traditionele leiders in Nigeria. Ander verrassend punt: de positieve kracht van de islam. Islamitische rechtbanken hebben vrouwen niet zelden meer te bieden dan het officiële rechtssysteem. Omdat dit laatste traag en corrupt kan zijn, maar ook omdat sharia-rechtbanken vaak meer rechtszekerheid bieden – binnen de islam zijn immers ook rechten vastgelegd waarop vrouwen zich kunnen beroepen.’

Ngo’s schaar je ook onder de traditionele leiderschapsstructuren. Hoe zit dat precies?

‘Er zijn veel, en zeer uiteenlopende ngo’s actief in Nigeria. Dat loopt van “brievenbusfirma’s” die louter bestaan om hulpgelden te kunnen incasseren, tot bevlogen organisaties die van alles voor elkaar proberen te krijgen. Ngo’s kunnen lokale jongeren toegang bieden tot de internationale markt, of een opstapje vormen voor een betere (internationale) carrière. Aan de andere kant zijn ze vaak partijdig, bijvoorbeeld omdat ze verbonden zijn aan een bepaalde religie. Kortom: het beeld is divers. Maar dat ngo’s een belangrijke rol spelen in de informele, traditionele machtsstructuur van het land staat buiten kijf.’

Meer lezen over dit onderzoek?

Lees gratis de Research-brochure van de faculteit Governance and Global Affairs. In deze publicatie vertellen twaalf wetenschappers over hun onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.