Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe BA Urban Studies: hoe we steden leefbaar houden

In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in een stad. Dat heeft grote gevolgen voor het leven van de bewoners en het milieu. De grenzeloze verstedelijking vraagt om een interdisciplinaire aanpak. De eerste lichting studenten begon op 4 september aan de nieuwe Engelstalige bachelor Urban Studies in Den Haag.

Hoe kunnen we ons snel verplaatsen als steden steeds verder dichtslibben? Wat betekent dat immense verkeer voor de duurzaamheid van de steden en onze gezondheid? Vicerector Hester Bijl schetste bij de aftrap van de nieuwe studie in Den Haag direct de grote uitdagingen waarvoor moderne, dikwijls zeer multiculturele, steden staan. Om die uitdagingen te lijf te gaan zijn uiteenlopende disciplines nodig: van historici en taalkundigen tot criminologen, milieukundigen en veiligheidsexperts. In de nieuwe bachelor Urban Studies werken dan ook vijf faculteiten samen: Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs, Wiskunde en Natuurwetenschappen en Rechtsgeleerdheid. 

Vicerector Hester Bijl verwelkomt de studenten in het 'Living lab' in de Schouwburgstraat in Den Haag.

Van Thailand tot Duitsland

Bijl verwelkomde de eerste vijfendertig studenten van Urban Studies waarvan een derde afkomstig is uit uiteenlopende landen als Thailand, Rusland, Duitsland en de Verenigde Staten. Die internationale afspiegeling versterkt de studie want de studenten nemen ieder voorbeelden van hun eigen landen en steden mee. ‘Jullie zijn een splinternieuwe groep en kunnen met al je verschillende culturen van elkaar leren’, aldus Bijl.   

Stephen Heritage-Young

Eerstejaars Stephen Heritage-Young (20) uit Brazilië

‘Ik kom uit de miljoenenstad São Paulo waar het verkeer enorm druk is en de lucht sterk vervuild is. Maar er spelen ook allerlei sociale en culturele kwesties. Zo wil onze burgemeester alle graffiti verwijderen terwijl het ook kunst kan zijn. Ik koos voor deze studie vanwege de interdisciplinaire benadering. Het is spannend dat we de eerste lichting zijn, maar dat heeft ook een groot voordeel: het maakt de studie innovatief want er zijn geen vastgeroeste tradities. Ik wil als student graag mijn input geven om de studie verder vorm te geven.’ 

André Gerrits

Internationaal debat

Het is hoog tijd voor een interdisciplinaire studie stelde ook de tweede spreker André Gerrits, de voorzitter van Urban Studies. ‘Aan Nederlandse universiteiten werden steden tot dusver voornamelijk vanuit de planologie bestudeerd.’ Gerrits, hoogleraar International Studies and Global Politics, gaf in zijn toespraak alvast een stoomcursus studeren. Hij nodigde de nieuwe studenten uit kritisch te zijn en benadrukte het belang van een goed internationaal debat in een open sfeer. Ook vroeg Gerrits deze eerste lichting om advies: ‘Jullie opmerkingen kunnen de opleiding beter maken.’ Na het voorstellen van de overige docenten en medewerkers doken de nieuwe studenten samen Den Haag in om elkaar en de stad snel te leren kennen - de Nederlandse woorden ‘Fiets je mee’ en ‘Scheveningen’ hadden ze alvast samen met Gerrits klassikaal gerepeteerd.

Lotte Wenneker

Eerstejaars Lotte Wenneker (18) uit Nederland

‘Eerst overwoog ik Economie maar toen ik de Open Dag van Urban Studies bezocht was ik direct enthousiast omdat deze studie zo veelzijdig is. Urban Studies gaat over het leefbaar houden van steden en daar wil ik later met mijn kennis graag aan bijdragen. Het is bijzonder dat de studie nieuw is, maar ik laat het gewoon op me afkomen. Ik vind het vooral spannend dat de groep studenten zo internationaal is. Ik maak nu kennis met allerlei nieuwe culturen en ben heel benieuwd naar de mening en ervaringen van al die verschillende studenten.’

Tekst: Linda van Putten /Beeld: Chris Gorzeman
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.