Universiteit Leiden

nl en

Jip Barreveld wint Fruinprijs 2018

Er worden veel goede afstudeerscripties geschreven door de studenten die hun Leidse geschiedenisopleiding ermee afronden. Alleen de allerbeste scripties worden voorgedragen voor de Fruinprijs: de jaarlijkse prijs voor de beste onderzoeksmaster-, master- of Europaeumscriptie van de Opleiding Geschiedenis.

Juryvoorzitter Felicia Rosu kondigt de winnaar van de Fruinprijs 2018 aan

Dit jaar bestond de jury uit juryvoorzitter Felicia Rosu van Algemene Geschiedenis, Bart van der Boom van Vaderlandse Geschiedenis en Marion Pluskota van Economische en Sociale Geschiedenis. Voor de Fruinprijs waren dit jaar zes scripties genomineerd die opvielen door originaliteit, methodologie en argumentatie. Samen besloegen zij meer dan 1500 jaar van de geschiedenis en ze toonden een grote variatie aan historische samenlevingen - van Noord-Afrika in de late oudheid naar de Sovjet-Unie in de jaren 60 en 70.

De jury was onder de indruk van het werk van alle genomineerden: Key Tengeler, Imran Canfijn, Jacomine Hendrikse, Rebekka Luijk, Roel Jongen en Jip Barreveld.

Winnaar

De winnende scriptie werd geschreven door Jip Barreveld en is getiteld Two Worlds? State Space and Marginal Peoples in Late Antique North Africa. De scriptie trekt in twijfel het idee dat er twee werelden waren in laat-antiek Noord-Afrika—een Romeinse stedelijke elite aan de ene kant, en de inheemse volkeren aan de andere kant. Jip benaderde de vraag vanuit een geografisch perspectief, waarbij hij verschillende lenzen, temporele schalen, soorten bronnen en theoretische kaders combineerde om tot een meer genuanceerd beeld te komen van de Noord-Afrikaanse provincies van het laat-Romeinse rijk. Zijn onderzoek laat een veel gecompliceerder beeld zien van vele werelden die met elkaar in verband stonden. In plaats van het twee wereldenparadigma vinden we in laat-antiek Noord-Afrika constante onderhandelingen over wat het betekende om Romein te zijn. Er was sprake van een trend van voortdurende integratie en convergentie, zelfs in het marginale achterland.

De jury vond de scriptie van Jip vernieuwend, grondig onderzocht en prachtig geschreven. Bovendien waren zij vol lof over het vernieuwende karakter van zijn werk. Zij prezen de scriptie om zijn complexe, maar duidelijke, methodologie, en uitgebreide historiografie. Hij gebruikte drie verschillende benaderingswijzen - die van geografie, archeologie, en tekstuele analyse - terwijl elk van de drie een aparte scriptie had kunnen zijn. De jury was diep onder de indruk van Jip's scriptie.

Begeleider Rens Tacoma nam de prijs in ontvangst, omdat Jip Barreveld zelf op een congres in het buitenland was.

Dr. Maartje Janse spreekt over de uitvinding van de pressiegroep

Openingscollege Geschiedenis

De uitreiking van de Fruinprijs vond op 4 september plaats tijdens het Openingscollege van de opleiding Geschiedenis in het Academiegebouw. Traditiegetrouw opent een docent van de opleiding in september ten overstaan van alle nieuwe eerstejaars studenten en collega's het nieuwe opleidingsjaar met een speciaal college. Dit jaar sprak Maartje Janse over 'De Uitvinding van de Pressiegroep'.

Fruinprijs

Sinds 1989 wordt de jaarlijkse Fruinprijs uitgereikt aan de beste geschiedenis scriptie van de Universiteit Leiden. De prijs bestaat uit een oorkonde, een bos bloemen, en een geldbedrag. Robert Fruin, naamgever van de prijs, was de eerste hoogleraar Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij wordt gezien als één van de grondleggers van de geschiedwetenschap in Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.