Universiteit Leiden

nl en

Derde bijeenkomst klankbordgroep Humanities Campus

Op maandagavond 10 september heeft de derde klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden. Omwonenden en andere belanghebbenden kregen in de raadszaal van het stadhuis de kans om vragen te stellen en reacties te geven op plannen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Humanities Campus.

De onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen, waren wonen, parkeren, logistiek en beeldkwaliteit. De aanwezigen kregen een toelichting op de plannen voor deze onderwerpen en hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om vragen te stellen en mee te praten en denken over de plannen.

De gemeente Leiden voert de regie op het participatieproces, dat is gestart met een eerste klankbordgroepbijeenkomst in januari. Belanghebbenden worden geraadpleegd over onderwerpen uit het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan (de uitstraling van de buitenkant van de gebouwen).

Tijdens de vierde en laatste klankbordgroepbijeenkomst, in het najaar, presenteren gemeente en universiteit de eindversie van stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Deze kunnen naar verwachting voor het eind van dit jaar worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna start een inspraakperiode van zes weken waarin de plannen ter inzage liggen bij de gemeente.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.