Universiteit Leiden

nl en

Studenten coachen leerlingen bij onderzoek

De scholen gaan weer beginnen en voor de leerlingen uit 6 vwo staat niet alleen het eindexamen op het programma, maar ook het profielwerkstuk. Studenten van de Universiteit Leiden gaan bij drie Leidse scholen aan de slag als profielwerkstukcoach.

Aanvullend

Voor het profielwerkstuk voeren de leerlingen zelf een onderzoek uit. De studenten helpen de leerlingen in het proces van onderzoek doen en verslaglegging van de onderzoeksresultaten. Deze coaching is aanvullend op de reguliere begeleiding vanuit de scholen en is bedoeld om het profielwerkstuk van de leerlingen naar een hoger niveau te tillen. De docenten van de school blijven dus verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerlingen en de beoordeling van het profielwerkstuk.

Tempo

De meeste leerlingen zijn voor de vakantie al begonnen met het profielwerkstuk, maar het tempo waarin aan het profielwerkstuk gewerkt wordt, loopt uiteen per school. Sommige leerlingen hoefden alleen nog maar een onderwerp gekozen te hebben in de laatste schoolweek, andere leerlingen moesten al een onderzoeksopzet en/of uitgewerkte deelvragen inleveren op school.

Start

Tijdens de officiële startbijeenkomst van het project bij de Universiteit Leiden op 4 juli jl. konden de leerlingen kennismaken met de studenten en hun eerste vragen stellen of feedback op hun plannen vragen. Vanaf de eerste schoolweek zullen de studenten naar de scholen toe gaan. De coaching loopt door tot aan de kerstvakantie. Dan moeten de leerlingen hun profielwerkstukken inleveren op school.

Samenwerking

De Universiteit Leiden heeft samen met het Visser 't Hooftlyceum, Da Vinci College en Bonaventuracollege Burggravenlaan subsidie van de gemeente Leiden ontvangen voor dit project. De resultaten van deze samenwerking worden gedeeld via het Scholenoverleg van de Universiteit Leiden.

De Universiteit Leiden heeft een Loket Profielwerkstukken ingericht om leerlingen te ondersteunen bij het maken van een profielwerkstuk. Hier vinden de leerlingen informatie en inspiratie voor hun eigen onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.