Universiteit Leiden

nl en

Rubicon voor jonge orthopedagoog Anouk Goemans

De Leidse orthopedagoog Anouk Goemans ontvangt een Rubiconbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Zij gaat per aanstaande december een jaar lang onderzoek ga doen bij het ‘Developmental Risk and Resilience Unit’ van het University College London in Engeland.

Anouk Goemans

Goemans gaat onderzoek doen naar de vraag waarom mishandelde kinderen vaker gepest worden dan niet-mishandelde kinderen. Uit eerder onderzoek bleek al dat de hersenen van mishandelde kinderen anders werken dan die van niet-mishandelde kinderen. Goemans zal in Londen onderzoeken of deze afwijkende neurocognitieve mechanismen een verklaring kunnen bieden voor het verhoogde risico om pestslachtoffer te worden.

Het doen van onderzoek naar mogelijk afwijkende neurocognitieve mechanismen vindt de beoordelingscommissie vernieuwend: “De deelfasen van het onderzoek zijn helder omschreven en het beoogde onderzoeksproject is goed haalbaar. Het huidige onderzoeksproject biedt de kandidaat de mogelijkheid om zich verder te bekwamen in het opzetten en uitvoeren van fMRI onderzoek.”

Over Rubicon

Met een Rubiconfinanciering krijgen pas gepromoveerde onderzoekers de kans om maximaal 2 jaar onderzoek te doen aan een buitenlands topinstituut. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Daarmee kunnen deze onderzoekers de benodigde kennis, vaardigheden en ervaring opdoen om zich verder te bekwamen in hun wetenschappelijke carrière.

De naam van de Rubiconsubsidie komt van de rivier de Rubicon. Julius Caesar stak de rivier over voordat hij aan zijn zegereeks begon die hem verleidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici' (ik kwam, zag en overwon). Rubicon vormt een onderdeel van de Talentlijn van NWO/ZonMw en wordt gezien als een waardevolle opstap voor een eventuele Veni-aanvraag.

Lees ook:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.