Universiteit Leiden

nl en

Feestelijke opening Haags studiejaar: vol ambitie het nieuwe jaar in

Hoe zorgen we dat Den Haag nog meer een onderwijs- en kennisstad wordt? Dat was het thema tijdens de feestelijke opening van het Haags studiejaar op 30 augustus. Vol ambitie trapten vertegenwoordigers van alle hoger onderwijsinstellingen, de gemeente Den Haag én natuurlijk studenten het nieuwe studiejaar in de hofstad af.

Het is een lustrum: voor de vijfde keer wordt deze feestelijke bijeenkomst voor de start van het nieuwe studiejaar in Den Haag georganiseerd. Een mooi moment om bij stil te staan, zegt wetenschapsjournalist Eveline van Rijswijk – die optreedt als dagvoorzitter – tegen de zaal. ‘Toen ik student was, voelde een nieuw collegejaar echt als een frisse start. Veel meer dan Oud en Nieuw is het een moment voor nieuwe ambities en goede voornemens.’

Vice-rector Hester Bijl in gesprek met de aanwezigen bij de opening van het Haags studiejaar 2018-2019.
Vice-rector Hester Bijl in gesprek met de aanwezigen bij de opening van het Haags studiejaar 2018-2019.

Kennis toepassen in de stad

Vice-rector Hester Bijl herkende dat gevoel meteen: ‘Ook ik denk in academische jaren, niet in kalenderjaren.’ Dit jaar beginnen er ruim 5.000 studenten van de Universiteit Leiden aan één van de vele bachelor- en masteropleidingen die in Den Haag gegeven worden. De aanwezigheid van de Leidse universiteit in de hofstad zal alleen maar groeien, aldus Bijl. ‘Met ons onderwijs en onderzoek sluiten we al aan bij het profiel van Den Haag als internationale stad van vrede en veiligheid en als centrum van de politiek. Daarnaast richten we ons ook op de grootstedelijke vraagstukken, zowel sociaal als op het gebied van gezondheidszorg.’ De ambitie voor de toekomst is om al die kennis nog beter van nut te maken voor de hele stad. Door studenten meer projecten te laten doen in de wijken, en de uitkomsten van onderzoek te vertalen naar praktische oplossingen in de stad. Verwijzend naar stripfiguur Haagse Harry, sprak Bijl: ‘Hij moet niet meer denken ‘lekkâh belangrèk’, maar merken dat de universiteit ook hem wat oplevert.’

Den Haag als dé kennis- en onderwijsstad

Ook voor Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, was de opening een lustrum: alle vijf de keren was hij aanwezig. Niettemin wil hij ook dit jaar weer vol ambitie aan de slag. ‘Laten we er voor zorgen dat als je ‘kennisstad’ of ‘onderwijsstad’ intypt in Google, Den Haag bovenaan komt staan!’ Geluk wil hiervoor de bestaande samenwerking tussen gemeente en onderwijsinstellingen verder uitbreiden. ‘We moeten gezamenlijk doelen opstellen, een kennisagenda, om de Haagse samenleving te verbeteren.’ De onderzoekers en studenten van universiteit en hogeschool kunnen volgens Geluk samen werken aan de maatschappelijk urgente thema’s in de stad. ‘We moeten gaan experimenteren, om fundamenteel onderzoek in de praktijk te brengen. De stad als laboratorium.’

Hester Bijl en Leonard Geluk (voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool) zoeken meer en meer de samenwerking op in het Haagse onderwijs.
Hester Bijl en Leonard Geluk (voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool) zoeken meer en meer de samenwerking op in het Haagse onderwijs.

Goed en toegankelijk onderwijs

Een belangrijk doel voor zowel universiteit als hogeschool is te zorgen voor inclusief onderwijs. Zorgen dat goed onderwijs voor iedereen toegankelijk is. Bijl: ‘Studenten van het Leiden University College geven op zaterdag les aan kinderen in de Transvaalbuurt en Schilderswijk. Van deze lessen tot hoogwaardig masteronderwijs, we bieden het allemaal. Maar we willen meer onderwijsactiviteiten ontwikkelen, die reiken tot de haarvaten van de stad.’ Een nieuw op te zetten Educational Hub moet helpen om alle onderwijsactiviteiten in de stad – ook die van hogescholen en andere kennisinstellingen – samen te brengen.

Samenwerken ten gunste van de stad

Samenwerken en verbinden zijn ook volgens Saskia Bruijnes, wethouder Onderwijs van Den Haag, de belangrijke thema’s voor het onderwijs in de stad. ‘Den Haag is een stad met een bijzonder vruchtbare voedingsbodem voor het hoger onderwijs, en ontwikkelt zich steeds meer tot een volwaardige universiteitsstad. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.’ Elkaar opzoeken en samenwerken blijft daarom voor gemeente, onderwijsinstellingen en andere partners van groot belang. Zorgen voor een goed studentenklimaat is voor de gemeente een belangrijk doel. ‘Want een goed studentenklimaat is goed voor de stad. Studenten – en de kennisinstellingen die daarbij horen – helpen ons bij de mondiale uitdagingen waar onze stad voor staat. Laten we de komende jaren samenwerken aan kwalitatief hoogstaand Haags onderwijs, en de kansen die dat de stad biedt.’ En met een toost op de samenwerking luidde de wethouder officieel het nieuwe Haagse studiejaar in.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.