Universiteit Leiden

nl en

Hoe voorkomen we in de toekomst gewelddadig extremisme?

Wat moeten beleidsmakers en politici doen om gewelddadig extremisme te voorkomen? Wat zijn de grootste risico's van radicaal links en rechts? Ongeveer 30 professionals van over de hele wereld leerden hier meer over in het ‘Advanced Summer Programme; preventing, detecting and responding to the violent extremist threat’ afgelopen week.

Door de intensieve en interactieve structuur van het programma van een week konden de deelnemers discussiëren over de problematiek van radicalisering en gewelddadig extremisme in hun eigen vakgebied. Het Summer Programme werd georganiseerd door het International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) en Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden.

Betrokkenheid en samenwerking

Gedurende het hele programma hebben deskundige docenten een breed scala aan onderwerpen behandeld op het gebied van het voorkomen van gewelddadig extremisme, zowel vanuit academisch als vanuit praktisch oogpunt.

Umer Khan, hoofdinspecteur bij de Greater Manchester Police benadrukte het belang van de bottom-up aanpak. Hij wees erop dat gemeenschapsbetrokkenheid de overheid en lokale autoriteiten in staat stelt om met kwetsbare gemeenschappen te communiceren en de veerkracht tegen radicalisering te vergroten door hen bij het proces te betrekken. Annemieke Brons van de Nationale Politie ondersteunde dit argument later in de week.

Bovendien deelde de NCTV (Nationale Coördinator voor Veiligheid en Terrorismebestrijding) ook inzichten met de internationale groep over hun "Dutch approach". Deze aanpak is gebaseerd op nauwe samenwerking tussen een breed scala van belanghebbenden en wordt gekenmerkt door een lokale, op maat gemaakte en op mensen gebaseerde aanpak.

Door voortdurend hun verschillende perspectieven te bespreken, ging iedereen die bij het Summer Programme betrokken was, zowel de sprekers als deelnemers, naar huis met waardevolle inzichten en frisse perspectieven over de te volgen weg op het gebied van het voorkomen van gewelddadig extremisme.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.