Universiteit Leiden

nl en

Het effect van peer feedback op wetenschappelijk schrijven

Feedback van medestudenten op schrijfwerk is net zo leerzaam als die van docenten. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van Bart Huisman (ICLON). Promotie op 12 september.

Peer feedback lijkt bij te kunnen dragen aan de leerprestaties van studenten en is tegelijkertijd een praktische werkvorm die kan worden opgeschaald wanneer studentenaantallen toenemen. Toch zijn er maar weinig goed gecontroleerde onderzoeken naar het effect van peer feedback op studieprestaties. Huisman onderzocht welk effect verschillende aspecten van peer feedback hebben op de schrijfprestaties van studenten.

Uit een meta-analyse van studies over peer feedback blijkt dat peer feedback effectiever lijkt te zijn dan zelf-assessment. Ook zijn de effecten van peer feedback vergelijkbaar met die van feedback van de docent op schrijfprestaties.

Aspecten van peer feedback

In drie empirische studies werd onderzocht wat het effect van specifieke aspecten van peer feedback was. Maakt het bijvoorbeeld uit of je goede en minder goed presterende studenten als feedbackpartners aan elkaar koppelt? In een eerstejaars cursus bleek de match tussen studenten niet van invloed op hun schrijfprestaties. Binnen een online cursus bleken goed presterende peer reviewers wel een positieve invloed te hebben op de schrijfprestaties van deelnemers.

Wat betreft de vorm van de feedback, blijkt een combinatie van scores en opmerkingen een groter effect te sorteren dan alleen scores of alleen opmerkingen. Ook beïnvloedt de aanwezigheid van verklarende opmerkingen in de ontvangen peer feedback hoe adequaat studenten de gegeven feedback vinden.

Bovendien blijkt dat het geven van peer feedback evenveel bijdraagt aan schrijfprestaties als het ontvangen ervan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.