Universiteit Leiden

nl en

Studenten Universiteit Leiden presenteren hun scriptie op het Ministerie van JenV

Op dinsdag 26 juni hebben zes Leidse (oud-)masterstudenten Jeugdrecht hun scriptie gepresenteerd op het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag.

Uit een lijst van goed beoordeelde masterscripties is een selectie gemaakt van scripties over een voor het ministerie relevant onderwerp. De enthousiaste studenten hebben hun scripties kort toegelicht. Ilona van Angeren heeft haar scriptie gepresenteerd over vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking van uithuisgeplaatste minderjarigen. Haar scriptie over de vraag wanneer het bevorderen dan wel beƫindigen van de zorg- en omgangsregeling in het belang van het kind is, lichtte Cheryl van Leeuwen toe. Julia Wamelink presenteerde haar scriptie over de voorlopige hechtenis bij minderjarigen in het licht van de ultimum remedium-gedachte en het belang van het kind. Dana van Weerden presenteerde haar scriptie over de inzet van jeugdstrafrecht voor de handhaving van de leerplicht, Isabelle Kornelis over de rechtsbescherming van transgender kinderen en, tot slot, Chrisje Sandelowsky over de bescherming van onbegeleide kinderen die per vliegtuig reizen.

Het was een interessante en inspirerende middag. De presentaties zijn bijgewoond  door vertegenwoordigers uit diverse geledingen van het Ministerie (afdeling Jeugd, Centrale Autoriteit, Centrum IKO en de Raad voor de Kinderbescherming). Het Ministerie heeft de intentie uitgesproken volgend jaar opnieuw een soortgelijke bijeenkomst te willen organiseren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.