Universiteit Leiden

nl en

Rebekah Tromble gaat onderzoek leiden naar discussies op Twitter

Politieke polarisatie wordt ook voelbaar op Twitter. Er is steeds vaker sprake van misinformatie, ruwe omgangsvormen en intolerantie. Wat kan Twitter hier zelf aan doen? Politicoloog Rebekah Tromble (Universiteit Leiden) gaat met een team onderzoekers het platform hiermee helpen door in kaart te brengen welke gedragingen schadelijk zijn voor de kwaliteit van de discussies op het platform.

Kwaliteit van de conversatie

Hoe kan Twitter de kwaliteit van de conversatie op het eigen platform bepalen en verbeteren? Het ICT-bedrijf riep de hulp in van de wetenschap en stelde onderzoekssubsidie beschikbaar. Daarop ontving Twitter 230 onderzoeksvoorstellen. Rebekah Tromble (Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden) schreef samen enkele collega's van de TU Delft, Syracuse University en Bocconi University een voorstel. Met succes: Tromble’s project is een van de twee uitverkoren. 

‘Onderzoekers en techbedrijven moeten samenwerken’

Rebekah Tromble, universitair docent Politicologie aan de Universiteit Leiden, en haar team gaan analyseren hoe in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk discussies worden gevoerd rondom polariserende onderwerpen. Daaruit destilleren zij een methode die het mogelijk maakt te begrijpen en te meten hoe gemeenschappen ontstaan rondom bepaalde thema’s en waar en waarom het binnen of tussen die gemeenschappen fout gaat. Tromble: ‘De laatste jaren is duidelijk geworden dat om de diepere problemen op social media te inventariseren, analyseren en aan te pakken onderzoekers en techbedrijven veel nauwer moeten samenwerken. Dit inititatief met Twitter is een belangrijke kans en een veelbelovende samenwerkingsvorm.’

Tweet die het ‘health of public conversation’ initiatief aankondigt
Tweet die het ‘health of public conversation’ initiatief aankondigt

‘Filter bubbles’ en ‘echo chambers’

Tromble en Co. richten zich op twee uitdagingen waarvoor Twitter zich ziet geplaatst. De eerste is het fenomeen van de zogenaamde echo chambers—homogene, gelijkgestemde groepen die binnen hun bubble steeds eenzelfde standpunt uitdragen en de ‘gemeenschappelijke mening’ bevestigd zien. ‘Als mensen niet op de hoogte zijn van andermans standpunten, hebben zij blinde vlekken in hun informatievoorziening. Dit probleem wordt uitvergroot online, omdat mensen meestal die informatie tot zich nemen die is afgestemd op hun voorkeuren en interacties. Er is wel enig bewijs dat filter bubbles en echo chambers een probleem vormen op Twitter. Met ons project proberen we dit probleem te duiden,’ aldus Nava Tintarev, universitair docent aan de TU Delft.

Verruwing van omgangsvormen

Daarnaast kampen sociale media met verruwing van de omgangsvormen en intolerantie. Het team gaat werken aan meetmethoden voor onbehoorlijk gedrag op Twitter. ‘Politieke discussies die online worden gevoerd, worden vaak niet serieus genomen vanwege het vaak wat onbeschaafde karakter. We weten niet hoe die discussies te waarderen, te duiden. In plaats van alle problematische uitwisselingen op één hoop te gooien, maken we onderscheid tussen uncivil en intolerante uitingen. Wellicht dient incivility online een belangrijk en legitiem doel; intolerantie is per definitie een bedreiging voor de democratie’, vertelt Patricia Rossini, postdoctoraal onderzoeker aan Syracuse University (Verenigde Staten).

Brug tussen Politieke -, Communicatie- en Computerwetenschap

Tromble heeft onderzoekers samengebracht met verschillende achtergronden en expertise. Er wordt een brug geslagen tussen de Politieke-, Communicatie- en Computerwetenschap om meetinstrumenten te ontwikkelen en experimenten te doen met het identificeren van probleemgedrag op Twitter. Dirk Hovy, universitair hoofddocent aan Bocconi University (Italy), een expert in computational sociolinguistics, ziet de buitengewone kansen die dit project biedt: ‘Het project heeft een grote maatschappelijke relevantie. Ik ben verguld deel uit te mogen maken van zo’n uniek samenwerkingsverband tussen sociale en technische wetenschap. Onze interdisciplinaire aanpak gaat tal van nieuwe inzichten opleveren. En de samenwerking met Twitter betekent dat we op grote schaal authentieke data kunnen analyseren. Dat is nog niet eerder vertoond.’

Rebekah Tromble
Rebekah Tromble (foto: Ruben Verheul)

Het team kan ook rekenen op de expertise van Michael Meffert, universitair docent Politicologie aan de Universiteit Leiden, die gaat toezien op de opzet, uitvoer en analyse van de experimenten. Tot slot maakt ook Jennifer Stromer-Galley, hoogleraar aan de School of Information Studies van Syracuse University, deel uit van het team. Met haar expertise op het terrein van de politieke communicatie en sociale media zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan het conceptualiseren, ontwikkelen en inzetten van de meetinstrumenten.

Tromble & Co. gaan nauw samenwerken met Twitter. Vast staat dat de onderzoekers vrij zijn in wat zij publiceren. Twitter vertrouwt erop dat de uitkomsten van het project het bedrijf zullen helpen beleid te formuleren en praktische handreikingen zullen bieden voor het bevorderen van een gezonde interactie op het platform.

Verder lezen

Vijaya Gadde en David Gasca, ‘Measuring healthy conversation’ (Twitter Blog)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.