Universiteit Leiden

nl en

Michiel Tjepkema aan de slag als hoofd kennisunit directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Per 20 augustus gaat universitair hoofddocent Michiel Tjepkema aan de slag bij de directie Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hij wordt het eerste hoofd van de kennisunit.

Deze kennisunit is de tiende unit naast de negen met rechtspraak belaste units. Het werk van de unit staat eerst en vooral in dienst van het ‘primaire proces’ van de Afdeling: het doen van uitspraken. Daartoe dient de kennisunit te inventariseren of er tussen de units onderwerpen zijn die verdere afstemming verdienen (in het bijzonder rechtseenheidsproblemen) en dient zij notities te schrijven en commissieoverleggen bij te wonen. Ook ondersteunt de kennisunit de advocaten-generaal bij hun werk. Tot slot zal de kennisunit in algemene zin verantwoordelijk zijn voor het op de kaart zetten van de Afdeling bestuursrechtspraak als kennisinstantie. Prof.mr. B.J. Schueler is vanuit de Raad van State voor 0.2 fte aan de kennisunit verbonden als unitvoorzitter.

De Afdeling staats- en bestuursrecht heeft vorige week met een BBQ afscheid genomen van Michiel en van O&O’ers Willem Knigge en Tjebbe Geldof. Michiel blijft als hoofddocent aan de Afdeling verbonden en blijft in die hoedanigheid lesgeven in het vak Overheidsaansprakelijkheid en als copromotor verbonden aan het promotieonderzoek van Georgina Kuipers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.