Universiteit Leiden

nl en

Nicole de Voogd benoemd tot Bijzonder hoogleraar Global Change and Marine Ecosystems

Met ingang van 1 mei 2018 is Nicole de Voogd benoemd tot Bijzonder hoogleraar Global Change and Marine Ecosystems bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML). Zij is momenteel senior onderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center op het gebied van tropische mariene ecosystemen.

Naturalis

De Voogd promoveerde in 2005 bij de UvA op de biodiversiteit van Indonesische sponzen en de mogelijkheid om sponzen in zee te kweken voor hun farmaceutische potentieel. Al daarvoor, in 2004, werd ze aangesteld als senior onderzoeker bij Naturalis, waar ze tot op heden werkt. Ze wordt gezien als een multidisciplinair expert op het gebied van tropische mariene ecosystemen. Ze combineert disciplines zoals systematiek, ecologie, fylogenie, chemische ecologie, microbiologie en biogeografie. Daarnaast staat ze bekend als een productieve onderzoeker met veel publicaties en citaties. Ze ontving meerdere beurzen, waaronder een Aspasia-beurs en een Vidi-subsidie.

Nicole de Voogd

Samenwerking

De benoeming van De Voogd past binnen de intensivering van de samenwerking tussen het CML en Naturalis. Zo zijn er onderzoekers van Naturalis die een aanstelling aan de Universiteit Leiden krijgen en is Wetenschappelijk directeur van Naturalis Koos Biesmeijer recent benoemd tot Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal. Samen met Naturalis en het Instituut Biologie Leiden (IBL) streeft het CML op deze manier naar een sterk Leids groen cluster.

Precieze insteek leerstoel

De bijzondere leerstoel van De Voogd is specifiek gericht op het bij elkaar brengen van de expertises van Naturalis en de Universiteit Leiden binnen het mariene domein van biodiversiteit en ecosystemen. Het doel is om hiermee nieuwe kennis op te doen over de biodiversiteit en het functioneren van mariene ecosystemen. Deze onmisbare kennis is uiteindelijk nodig voor het ontwikkelen van strategieën voor het beschermen, in stand houden en herstellen van deze ecosystemen, zoals tropische koraalriffen in Indonesië.

Trots en vereerd

‘Naturalis is een prachtig instituut en biedt een inspirerend wetenschappelijke omgeving. Ik ben heel trots en vereerd dat ik nu ook een aanstelling krijg bij de oudste universiteit van Nederland’, zegt De Voogd over haar benoeming. ‘Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar tropische mariene ecosystemen, en met name koraalriffen in het Indo-Pacifisch gebied.’  

Doelen

‘Ik streef ernaar  verschillende disciplines te verbinden in onderzoek waarmee we een beter begrip kunnen krijgen van mariene ecosystemen. Een vraag zal zijn hoe zij zullen reageren op toekomstige wereldwijde klimaatveranderingen in combinatie met regionale verstoringen, met name in de Indonesische archipel. Daarnaast hoop ik studenten enthousiast te maken om ook onderzoek te gaan doen naar koraalriffen. We weten nog zo weinig over de soortenrijkdom, over hoe koraalriffen zullen reageren op klimaatveranderingen. Het zou geweldig zijn als wij als van de Universiteit Leiden en Naturalis hier een belangrijke rol in kunnen spelen.’

Achtergrondinformatie

‘Koraalriffen zijn de meest productieve ecosystemen in de oceaan, ook al beslaan ze maar een heel klein oppervlakte van de zeebodem. Ze herbergen meer dan een kwart van de totale mariene biodiversiteit. Een belangrijk component op het rif zijn sponzen, die belangrijk zijn voor de nutriënten huishouding binnen het rif. Daarnaast zijn sponzen ook ontzettend belangwekkend voor ons, aangezien ze van alle mariene organismen het meest potentieel hebben om mogelijke interessante farmaceutische stoffen aan te maken en dus medicijnen tegen allerlei ziektes, zoals kanker. Deze stoffen komen in zeer lage dichtheden voor in sponzen. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik geprobeerd sponzen in zee te kweken om deze stoffen te verkrijgen. Daarnaast probeer ik een beter inzicht te krijgen in waarom sponzen zo’n hoge diversiteit aan farmaceutisch interessante stoffen produceren. Daarnaast wil ik weten of lokale milieuomstandigheden – zoals bijvoorbeeld vervuiling – daar een invloed op hebben. Zijn het symbiotische bacteriën die deze stoffen aanmaken en maken ze deze alleen aan in hun spons-gastheer? Dat is denk ik het belangrijkste inzicht wat ik heb gekregen van twintig jaar onderzoek doen: bij ieder onderzoek krijg je weer allerlei nieuwe vragen en uitdagingen. Dit soort onderzoek kan ik niet alleen doen en de samenwerking met onderzoekers uit verschillende disciplines maakt dit soort werk ontzettend leerzaam en interessant.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.