Universiteit Leiden

nl en

Tweede bijeenkomst klankbordgroep Humanities Campus

Omwonenden en andere belanghebbenden kregen op maandagavond 28 mei 2018 in de Sterrenwacht de kans om vragen te stellen en reacties te geven op plannen en uitgangspunten voor de ontwikkeling van de Humanities Campus. De onderwerpen duurzaamheid, verkeer en mobiliteit en de inpassing van het Singelpark kwamen aan bod tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus. De leden van de klankbordgroep hebben op een constructieve manier gebruik gemaakt van de gelegenheid om mee te kunnen praten en denken over de plannen.

Maquette van de Humanities Campus

Extra tijd

Er is meer tijd nodig voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe Humanities Campus. Het was de bedoeling om deze plannen nog voor de zomer af te hebben, zodat de gemeenteraad erover kon beslissen, maar naar verwachting wordt dat december van dit jaar.

De extra tijd wordt gebruikt voor de nadere uitwerking van thema’s op het gebied van onder andere verkeer en logistiek, functiemenging, kwaliteit van de openbare ruimte en duurzaamheid. In het campusplan waar nu aan gewerkt wordt, is ook een woonfunctie opgenomen, maar daarbij gaat het zeker niet om de bestaande woningen. Waar de woningen op het nieuwe campusterrein worden geïntegreerd is nog onderwerp van onderzoek. Er zijn verschillende opties in beeld.

De gemeente Leiden voert de regie op  het participatieproces, dat is gestart met een eerste klankbordgroep bijeenkomst in januari.  Belanghebbenden worden geraadpleegd over onderwerpen uit het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Deze plannen worden voorgelegd aan de raad om uiteindelijk  tot een definitief besluit te komen voor de ontwikkeling van de Humanities Campus.

De derde bijeenkomst van de klankbordgroep vindt waarschijnlijk deze zomer plaats en zal gaan over de sfeer en identiteit van de campus. Onderwerpen die dan aan bod komen, zijn inrichtingsprincipes voor de openbare ruimte, het centrale plein en de uitstraling van de gebouwen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.