Universiteit Leiden

nl en

Politicoloog Rudy Andeweg ontvangt koninklijke onderscheiding

Rudy Andeweg nam op 18 mei afscheid als hoogleraar Empirische Politicologie aan de Universiteit Leiden. Er wachtte hem een bijzondere verrassing: hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Andeweg ontving de onderscheiding uit handen van de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink. Hij kreeg het lintje direct na zijn afscheidsrede in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden, waarmee hij na dertig jaar een punt zette achter zijn hoogleraarschap.

Kloof tussen burger en politiek

De invloed van Andeweg op de Leidse, nationale en internationale politieke wetenschap kan moeilijk worden overschat. Dat uitte zich allereerst in talloze publicaties over uiteenlopende onderwerpen. Zo was hij een van de eersten die het onderzoek naar de veronderstelde kloof tussen kiezer en politiek naar een wetenschappelijk niveau tilde. Het bijzondere karakter van de Nederlandse consensusdemocratie wist hij tegelijk te nuanceren en aan te scherpen, en ook kabinetsformaties bestudeerde hij op een wetenschappelijke manier.

Continu innoveren

Mede dankzij Andeweg bleef de opleiding Politicologie de afgelopen dertig jaar continu innoveren. Zo stond hij aan de wieg van een research master waarin getalenteerde studenten uit heel Nederland worden voorbereid op een carrière in de politieke wetenschap. Voor talentvolle studenten in Leiden ontwikkelde Andeweg één van de eerste honours classes in Leiden. Als bestuurder moest Andeweg zijn instituut en faculteit soms door zwaar weer leiden. Dat deed hij bijvoorbeeld als decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen (1996-1998) toen de gevolgen van een lastige reorganisatie zichtbaar werden. Zijn colleges leden echter niet onder al deze bestuurlijke ambities: in 2005 won hij de facultaire onderwijsprijs voor beste docent van Sociale Wetenschappen.

Maatschappelijke discussies

Veel van Andewegs werk landde uiteindelijk daar waar hij dat het liefste zag: in brede maatschappelijke discussies over ons politieke bestel. Heel belangrijk in dat opzicht was de Democratic Audit waartoe hij in 2008 samen met Jacques Thomassen (Universiteit Twente) het initiatief nam. De Nederlandse democratie werd onder hun leiding door een breed scala aan politicologen en bestuurskundigen doorgelicht. De resultaten daarvan werden in 2011 samengebracht in twee invloedrijke publicaties gericht op een groter publiek: 'Democratie doorgelicht' en 'Van afspiegelen naar afrekenen'.

Rudy Andeweg houdt zijn afscheidscollege in een bomvol Groot Auditorium.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.