Universiteit Leiden

nl en

Keynote speech professor Nico Schrijver bij VN-viering 70 jaar Commissie Internationaal Recht

Professor Nico Schrijver is hoogleraar internationaal recht aan de Universiteit Leiden en president van het Institut de Droit international, het meest prestigieuze internationaal rechtelijk instituut dat reeds in 1873 werd opgericht en vanwege de kwaliteit van zijn werk in 1904 de Nobelprijs kreeg toegekend.

De VN-Commissie voor Internationaal Recht ging vlak na de oprichting van de Verenigde Naties van start om de progressieve ontwikkeling van het internationale recht en de codificatie daarvan te bevorderen. Het is een hulporgaan van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Professor Nico Schrijver was de hoofdspreker bij de VN-viering in New York op 21 mei 2018 en ging in op de resultaten van 70 jaar internationale rechtsvorming. Door het werk van de VN-Commissie zijn belangrijke delen van het internationale recht in verdragen vastgelegd, waaronder het Weens Verdragenverdrag, zeerechtverdragen en die over diplomatieke en consulaire betrekkingen. Daarnaast heeft de Commissie haar werk ook in niet-bindende teksten neergelegd, waaronder de belangrijke ontwerp-artikelen over staatsaansprakelijkheid die een belangrijke invloed op de internationale rechtsvorming en rechtspraak hebben gehad. Nico Schrijver toonde in zijn rede vooral ook de wisselwerking aan tussen het werk van wetenschappers, met name via het Institut de Droit international, en de VN-Commissie en eerder de Volkenbond (bijv. De Haagse Codificatie conferentie in 1930).

Ook stelde hij de vraag of de agenda van internationale rechtsvorming zo langzamerhand niet voltooid is nu er na 1945 zovele nieuwe verdragen zijn gesloten. Hij beantwoordde die vraag duidelijk met een ‘nee’, nu steeds nieuwe vraagstukken zich aandienen die om een rol van het internationale recht vragen, zoals terrorismebestrijding, klimaatbescherming en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Hij benadrukte dat internationaal recht meer is dan een ‘belief’: in onze diep verdeelde wereld is het de enige gemeenschappelijke taal alsmede de belichaming van belangrijke mondiale waarden zoals vrede en veiligheid, gerechtigheid, humaniteit, vrijheid en duurzaamheid en tevens een concreet regelgevend raamwerk op tal van terreinen. Het internationale recht vraagt om voortdurend onderhoud teneinde relevant te blijven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.