Universiteit Leiden

nl en

Jerfi Uzman kritisch over Supreme Court in Amerikaans tijdschrift

Jerfi Uzman, universitair docent bij de afdeling staats- en bestuursrecht, publiceerde onlangs een kritisch artikel over de rechtspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in het tijdschrift ConLawNOW (voorheen: Akron Journal of Constitutional Law & Policy).

In zijn artikel ging Jerfi in op een recente en geruchtmakende zaak van dat hof. Het ging daarin om de discriminatie van kinderen met een Amerikaanse vader en een buitenlandse moeder ten opzichte van kinderen van een Amerikaanse moeder en een buitenlandse vader. Die laatste groep kinderen kreeg gemakkelijker de Amerikaanse nationaliteit. Het Supreme Court oordeelde dat deze discriminatie het beste kon worden weggenomen door kinderen van Amerikaanse moeders voortaan hun recht op de Amerikaanse nationaliteit te ontnemen. Dat leidde tot commotie onder Amerikaanse juristen.

In november besprak Jerfi deze zaak tijdens een online expert-meeting die georganiseerd was door de universiteit van Akron, Ohio. Het artikel dat onlangs werd gepubliceerd is op die presentatie gebaseerd. Onder de titel ‘Upstairs Downstairs: Morales-Santana and the Right to a Remedy in Comparative Law’ inventariseerde Jerfi hoe rechters in verschillende landen omgaan met gevallen van ongelijke behandeling. Hij liet zien dat de oplossing van de Amerikaanse rechter bepaald niet voor de hand ligt. Zo vindt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de discriminerende regeling altijd ten gunste van de benadeelde partij moet worden toegepast, en laat de Nederlandse rechter het traditioneel aan de wetgever over om te bepalen hoe de discriminatie moet worden opgelost. Canadese en Duitse rechters doen dat ook, maar zij ‘adviseren’ de wetgever wel hoe dat in hun ogen het beste kan. Vervolgens ging Jerfi in op de vraag welke benadering de beste papieren heeft. Hij ontwikkelde daarvoor een model, gebaseerd op drie beginselen: democratie, machtenscheiding en effectieve rechtsbescherming.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.