Universiteit Leiden

nl en

Guus Kroonen publiceert artikel in Science Magazine

Guus Kroonen, universitair docent Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden, publiceerde met een aantal andere auteurs een artikel in het vooraanstaande Science Journal. Het artikel, "The First Horse Herders and the Impact of Early Bronze Age Steppe Expansions into Asia", verscheen vandaag en bevat tevens bijdragen van Michaël Peyrot, onderzoeker aan de Universiteit Leiden. De auteurs onderzoeken de oorsprong van de Indo-Europese talen in Azië.

De uitbreiding van de Yamnaya-cultuur vanuit de Pontische Steppe naar Europa en Azië introduceerde waarschijnlijk de Indo-Europese talen en mogelijk ook het gedomesticeerde paard. In deze studie analyseren we archeologisch DNA van 74 individuen uit Centraal Azië en Anatolië. Hieruit blijkt dat Botai-groeperingen, die verbonden worden het vroegste bewijs voor getemde paarden, afstammen van jagers-verzamelaars die genetisch sterk afwijken van de Yamnaya. De resultaten leggen verder een afzonderlijke verplaatsing van mensen bloot die West-Euraziatische afstamming naar Zuid-Azië bracht. Deze vond niet tijdens maar ná de verspreiding van de Yamnaya-cultuur plaats. We kunnen bovendien laten zien dat er in Anatolië vanaf het moment dat daar Indo-Europese talen werden gesproken vooralsnog geen genetisch bewijs is voor steppeinvloeden. Anders dan in Europa had de verspreiding van de Yamnaya-cultuur in Azië dus slechts een beperkte genetische weerslag.

Read more

Bezoek de onderzoeksoutput-pagina (in English)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.