Universiteit Leiden

nl en

Marcel Pheijffer benoemd tot lid Commissie van toezicht financiën politieke partijen

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties tot benoeming van Marcel Pheijffer RA tot lid van de Commissie van toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De benoeming gaat in op 1 mei 2018.

De Ctfpp adviseert de minister van BZK bij de uitvoering van de Wet financiering politieke partijen. De commissie bestaat uit drie leden die voor hoogstens vier jaar worden benoemd. Leden kunnen twee keer worden herbenoemd voor eveneens hoogstens vier jaar per periode.

Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Nyenrode en de Universiteit Leiden en lid van het College van Beroep van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). 

Hij volgt mevrouw Spies op die per 1 februari jongstleden op eigen verzoek is terug getreden als lid van de Ctfpp.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.