Universiteit Leiden

nl en

Bert Fraussen wint Harold D. Lasswell Prize

Met de publicatie “Think tanks and strategic policy-making: the contribution of think tanks to policy advisory systems” heeft Bert Fraussen, als universitair docent verbonden aan het Instituut Bestuurskunde, de Harold D. Lasswell Prize gewonnen.

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door het internationaal tijdschrift Policy Sciences aan een publicatie die een belangrijke bijdrage levert aan de theorie en praktijk van beleidswetenschappen. Hij schreef dit artikel samen met Darren Halpin, als hoogleraar verbonden aan de Australian National University.

In het artikel staat het potentieel van denktanks om bij te dragen tot strategische beleidsvorming centraal. De auteurs argumenteren dat hiervoor drie zaken cruciaal zijn: voldoende onderzoekscapaciteit, een hoge mate van autonomie, en een langetermijnhorizon. Uit een analyse van de strategische beleidscapaciteit van prominente denktanks in Australië blijkt dat zij hun beleidsagenda relatief flexibel kunnen invullen, zeker vergeleken met andere politieke organisaties zoals belangengroepen en politieke partijen. Hierdoor kunnen ze ook meer proactief handelen en sterker focussen op toekomstige beleidsuitdagingen. Tegelijkertijd zijn er grote verschillen wat betreft onderzoekscapaciteit, waardoor niet alle denktanks hun potentieel als strategische partners in beleidsvorming helemaal waarmaken.

Denktanks
“Darren en ik stelden vast dat er in verschillende landen steeds meer denktanks op het politieke toneel verschijnen, wat de vraag oproept wat deze organisaties zo waardevol maakt. In het artikel verbinden we deze vraag met de behoefte van beleidsmakers aan (externe) partners die op strategische niveau kunnen meedenken over de beleidsuitdagingen van de toekomst, zoals denktanks maar ook belangengroepen en individuele experts. We zijn uiteraard erg blij met deze erkenning, in het bijzonder omdat we met dit artikel wetenschappelijk onderzoek over denktanks verbinden met een aantal belangrijke bestuurlijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende mate waarin beleidsmakers afhankelijkheid zijn van externe expertise, en het belang van een langetermijnvisie om grote maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing en klimaatverandering structureel aan te pakken.”

Harold D. Laswell

De prijs is een eerbetoon aan Harold D. Laswell (1902-1978), die beschouwd wordt als een van meest toonaangevende en veelzijdige politieke wetenschappers. Hij was o.m. één van de grondleggers van de beleidswetenschappen en mede-stichter van het tijdschrift Policy Sciences.

Lees hier het artikel “Think tanks and strategic policy-making: the contribution of think tanks to policy advisory systems”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.