Universiteit Leiden

nl en

Zij willen in de Leidse gemeenteraad

Veel studenten, medewerkers en alumni van de Universiteit Leiden zijn politiek actief. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart vertellen kandidaatraadsleden in Den Haag en Leiden waarom je vooral op hen moet stemmen, en wat zij willen veranderen als ze in de gemeenteraad komen. In deze aflevering: de Leidse kandidaten.

Marleen Damen (PvdA, lijsttrekker)

‘Mijn naam is Marleen Damen, 44 jaar, en oud-student Politicologie. Ik kwam 27 jaar geleden in Leiden studeren en ben nooit meer weg gegaan. Leiden is de stad waar ik van hou, mijn horizon heb kunnen verbreden en me heb kunnen ontplooien. Bovendien is Leiden de stad waar ik mijn man heb ontmoet en waar mijn drie dochters zijn geboren.

De afgelopen jaren heb ik me als wethouder samen met de Leidenaren ingezet om onze stad groener, sterker en socialer te maken. Daar wil ik graag mee doorgaan. De PvdA wil de groeiende tweedeling bestrijden en zorgen dat iedereen kan meedoen. Want hoewel het goed gaat met Leiden, gaat het nog niet goed met alle Leidenaren.

Mijn studie heeft me geholpen de stad te leren kennen en me te ontplooien tot wie ik nu ben. Op de Universiteit Leiden is vrijheid een belangrijk begrip. Vrijheid om te zijn wie je bent en vrijheid om je te ontwikkelen tot wie je bent. Die drijfveer heb ik meegenomen in mijn werkende leven. Het is een drijfveer die ik ook bij de PvdA terugzie: als we iedereen kansen bieden, kan iedereen volwaardig meedoen.’

Pieter Krol (ChristenUnie, lijsttrekker)

‘Mijn naam is Pieter Krol, 27 jaar jong. Ik woon in Leiden sinds 2009, toen ben ik er Psychologie gaan studeren. Sinds de zomer van 2014 werk ik op het Bestuursbureau van de Universiteit Leiden als voorzitter van de Universiteitsraad.

Ik wil een halt toeroepen aan de macht van projectontwikkelaars in Leiden, en ervoor zorgen dat zij alleen huizen en bedrijven bouwen met beleid en met betrokkenheid van omwonenden. Het is duidelijk dat er woningen bij moeten komen in Leiden, maar dat mag wat de ChristenUnie betreft niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de stad. Het is tijd om buurtbewoners weer de baas te maken van hun buurt.  

Als afgestudeerd psycholoog ben ik geïnteresseerd in processen tussen mensen onderling, zoals tussen bestuurders en raadsleden, maar ook tussen bestuur en de ambtelijke organisatie en tussen politiek en inwoners. Ook hecht ik door mijn studie veel waarde aan een goed bestuurs- en besluitvormingsproces, omdat ik vind dat het de kwaliteit verbetert waarmee Leiden wordt bestuurd.’

Alyssa Voorwald (VVD, plaats 8)

‘Mijn naam is Alyssa Voorwald, en ik ben 26 jaar. Ik heb mijn bachelors Engelse Taal & Cultuur en Politicologie en mijn master Politicologie in Leiden gedaan. Op dit moment ben ik persoonlijk medewerker van VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius. Ik werk aan de portefeuilles energie en klimaat, emancipatie en media.

Er is een groot tekort aan woningen voor starters en ouderen in Leiden. Ik merk het om me heen: velen zouden wel in Leiden willen blijven, maar er zijn weinig betaalbare woningen te vinden. Zij trekken de stad uit. Ook ouderen lopen tegen problemen aan wanneer ze toe zijn aan een woning met meer begeleiding. Vaak moeten ze dan de wijk uit, waardoor het lastig wordt hun sociale contacten te onderhouden. Daar wil ik iets tegen doen.  

Door mijn studie, zeker in combinatie met een actief studentenleven bij onder andere Augustinus, heb ik me op veel vlakken kunnen ontwikkelen. Ik ben bijvoorbeeld in staat om snel grote hoeveelheden informatie tot me te nemen, heb een goed gevoel voor politieke verhoudingen en een sterk kritisch denkvermogen. Dat is heel welkom in de gemeenteraad.’

Amela Halilovic (D66, plaats 2)

‘Ik ben Amela Halilovic, 28 jaar en heb Bestuurskunde gestudeerd. Op het moment werk ik als lobbyist bij BPRA in Den Haag. Ik lobby voor verschillende bedrijven, organisaties en beroepsverenigingen in de zorg.

De komende vier jaar wil ik met D66 Leiden verder bouwen aan een toekomstbestendige en gezonde stad, waar iedereen prettig kan wonen, werken en sporten. Dit betekent concreet dat wij meer duurzame woningen willen voor starters, studenten en middeninkomens én goede sportvoorzieningen in de stad.

De studie Bestuurskunde heeft bijgedragen aan mijn kennis over overheid en politiek. Voor mij geldt dat als een stevige basis voor de werkzaamheden als gemeenteraadslid. Daarnaast wordt hierin het sociale aspect van studeren vaak vergeten. Het communiceren en samenwerken met verschillende mensen ligt namelijk ook ten grondslag aan de gemeenteraad. En daar heeft de Universiteit Leiden naar mijn mening ook aan bijgedragen.’

Lianne Raat (PvdD, plaats 4)

‘Ik ben Lianne Raat, 31 jaar en heb van 2006 tot en met 2012 Rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als bedrijfsjurist voor Cedar BV, het gezamenlijk dienstencentrum voor een zestal auteursrechtorganisaties, waar ik nu nog steeds werk.

De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Leiden die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Wij staan voor een groener, duurzamer en diervriendelijker Leiden. Denk aan verdubbeling van het aantal bomen, meer groen in de wijken en een klimaatneutraal Leiden in 2030. Daarnaast zou ik graag zien dat de gemeente Leiden de verkoop van bont verbiedt.

Mijn juridische achtergrond zal zeker van pas komen bij het raadswerk. Als jurist heb ik geen moeite met dikke pakken papier – digitaal natuurlijk! – en kan ik deze stukken feilloos doorgronden. Ook ben ik goed in het scheiden van hoofd- en bijzaken. Wat voor de meeste partijen bijzaken zijn, zijn voor de Partij voor de Dieren meestal hoofdzaken omdat zij als enige partij de mens niet centraal stelt.’

Gebke van Gaal (GroenLinks, plaats 5)

‘Ik ben Gebke van Gaal, 44 jaar. Ik heb Psychologie gestudeerd in Leiden. Daar heb ik in de Universiteitsraad en Faculteitsraad gezeten, en ook studentenpartij Bewust en Progressief (BeP) opgericht. Ik kom nu nog jaarlijks naar het etentje van (oud-)voorzitters van mijn studievereniging.

Ik trek het me enorm aan dat ruim negen procent van de Leidse huishoudens langdurig van een laag inkomen moet zien rond te komen. Deze groep verdient onze urgente aandacht en zij vragen dat doorgaans niet zelf. Ik wil ervoor zorgen dat tenminste het budget van de gemeente voor armoedebeleid ook daadwerkelijk hier aan besteed wordt. Dat we barrières doorbreken en dat voor iedereen acute en preventieve hulp voorhanden is. Om zo een eerlijke, gelukkige stad te hebben waar iedereen meedoet en mee geniet van de welvaart en welzijn.

Op dit moment werk ik als Directeur Innovatie en Agile Transformatie bij Albert Heijn. De afgelopen twintig jaar heb ik vooral gewerkt als verandermanager, waaronder ook voor mijn eigen bedrijf. Mijn studie helpt mij daar nog dagelijks bij. Zo heb ik veel aan mijn colleges statistiek, ontwikkelingspsychologie en aan alle ervaringen die heb opgedaan binnen mijn vele nevenfuncties.’

Joost Bleijie (CDA, lijsttrekker)

'Ik ben Joost Bleijie, geboren en getogen Leidenaar. Ik heb Geschiedenis gestudeerd aan onze Leidse universiteit. Tijdens mijn studententijd ben voorzitter Vereniging geweest van Augustinus, het mooiste jaar uit mij studententijd. Momenteel werk ik als beleidsadviseur voor de burgemeester in de gemeente Nieuwkoop en ben ik in mijn vrije tijd columnist bij het Leids Nieuwsblad en vlogger voor Leiden.tv.

We moeten Leiden niet volbouwen met allemaal hoogbouw zodat Leidse alumni die stad niet meer herkennen. Leiden heeft een woningbouwopgave van 10.000 woningen, maar die raak je in Leiden niet kwijt zonder dat dat ten koste gaat van groen, sportvelden, parken, polders of bedrijventerreinen. Wat het CDA betreft stellen we die opgave van 10.000 woningen ter discussie en gaat dat aantal omlaag om niet in de hoogte te hoeven bouwen.

Ik ben afgestudeerd als stadshistoricus. Kennis van de geschiedenis van Leiden komt erg van pas in de actuele politiek. Waarom vieren wij een Rembrandtjaar bijvoorbeeld of waar komt de Lakenhal vandaan? Het is tijdens mijn studie allemaal langsgekomen.'

Verantwoording

Voor dit artikel heeft de redactie van de Universiteit Leiden alle politieke partijen in Den Haag en Leiden aangeschreven, met het verzoek de vragen te laten beantwoorden door een alumnus, student of medewerker van de Universiteit Leiden die op de kandidatenlijst staat. Politieke partijen die niet in dit artikel voorkomen hebben geen kandidaten op de lijst die student, alumnus of medewerker van de universiteit zijn, of ze hebben niet gereageerd op ons verzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.