Universiteit Leiden

nl en

Wat drijft onze jongeren?

In het jongerenbrein is de gevoeligheid voor beloning op z’n hoogst. Nieuw onderzoek wijst op meerdere beweegredenen voor verandering in beloningsgevoeligheid van vroege puber tot jong volwassenen. Ontwikkelingspsycholoog Lisa Schreuders publiceert erover in Child Development.

Het beloningscentrum in de hersens van jongeren is maximaal ontvankelijke voor prikkels. De activiteit neemt toe bij pubers zo ongeveer in de leeftijd van 8-16 jaar. Daarna neemt de activiteit weer af, wat voortduurt tot de leeftijd van jongvolwassenen van eind twintig. Deze hersenontwikkeling maakt dat jongeren de omgeving willen verkennen en risico’s nemen. Dergelijk gedrag is bevorderlijk om op te groeien tot een onafhankelijke volwassene.

Van ‘Wauw!', naar meer balans

Nieuw onderzoek van Schreuders laat twee ontwikkelingen in het jongerenbrein zien. Enerzijds is een actief beloningscentrum bij 8 tot 16-jarigen gekoppeld aan hun motivatie om persoonlijke doelen te halen. Meer beloningsactiviteit in het brein en het plezier dat jongeren ervaren direct na een beloning - ‘Wauw! Gewonnen!’ - kan de motivatie om te ontdekken stimuleren. Dit is een belangrijk onderdeel van het proces van onafhankelijk worden van je ouders. Anderzijds is een afname van breinactiviteit bij jongeren ouder dan 16 tot eind twintig gekoppeld aan een afname in het plezier. De beloningsactiviteit in het brein en hoe die beloning wordt gewaardeerd lijkt dus meer in balans.

Braintime

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Braintime van het Leidse Brain and Development Research Center van Eveline Crone en collega’s. In dat project zijn 300 personen gevolgd over een periode van vijf jaar waarin hun hersenactivteit een aantal malen in de MRI-scanner is gemeten terwijl ze opdrachten of spelletjes deden. Hoe Lisa Schreuders het onderzoek heeft ingericht lees je in haar blog What motivates adolescents?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.