Universiteit Leiden

nl en

Studievereniging LBC laat meeste studentenquêtes invullen

Studenten van de opleiding Biologie hebben van alle W&N-studenten het vaakst de Nationale Studenten Enquête (NSE) ingevuld. Dat maakte assessor Bernice Dekker namens het Faculteitsbestuur W&N bekend op 22 maart in de Science Club.

Terugkoppeling voor opleidingen

In de NSE geven studenten hun oordeel over allerlei aspecten van hun opleiding, bijvoorbeeld de inhoud, docenten, lesmethoden en communicatie. Resultaten van de NSE worden teruggekoppeld naar de universiteit, zodat aspecten die al goed gaan of die verbetering behoeven worden gesignaleerd.

Roze koeken voor studenten

De Faculteit W&N waarde hecht aan het oordeel van haar studenten, om daarmee de opleidingen te blijven verbeteren. De faculteit had dan ook concrete dankbetuigingen in het vooruitzicht gesteld; via de studieverenigingen zouden alle studenten roze koeken ontvangen bij een facultair responspercentage van 25%. Dat percentage werd ruim gehaald: 40 procent van de W&N-studenten vulden in 2018 de NSE in. Universiteitsbreed was het percentage 33 procent. W&N bereikte van alle faculteiten het hoogste responspercentage, aldus assessor Bernice Dekker. ‘We mogen dus wel een beetje trots op onszelf zijn!’

Einduitslag NSE 2018 per studievereniging

Strijd der studieverenigingen

Ook de vijf W&N-studieverenigingen zetten zich in om zoveel mogelijk studenten de NSE te laten invullen. Ze gingen langs bij colleges, mailden hun leden en zetten hun social mediakanalen in. Lang gingen ze nek aan nek in de strijd om het hoogste responspercentage. De Leidse Biologen Club (LBC) haalde uiteindelijk 47 procent en bleef daarmee Aesculapius (42 procent), Chemisch Dispuut Leiden (40 procent), LIFE (40 procent) en De Leidsche Flesch (37 procent) nipt voor.

LBC ontvangt daarmee een bijdrage van de faculteit voor een zelf in te vullen sportactiviteit. Tijdens de uitreiking in de Science Club toonden de bestuurders van LBC zich blij verrast. 'Wij zijn super enthousiast dat we dit jaar zoveel studenten hebben kunnen motiveren om de NSE in te vullen! Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan de kwaliteit van het onderwijs!', reageerden de Leidse Biologen. 'We zullen de prijs gebruiken om gezellig met de hele LBC een sportactiviteit te organiseren. Misschien iets met bowling?' 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.