Universiteit Leiden

nl en

Janneke Vink in Belgische Senaat over zorg voor dieren in Grondwet

Op 19 maart jl. was promovendus Janneke Vink (Encyclopedie van de Rechtswetenschap) te gast in Brussel om de Belgische Senaat te adviseren over een grondwetswijzigingsvoorstel.

De Senaatscommissie voor Institutionele Aangelegenheden had een experthoorzitting gelast om advies in te winnen over een voorstel van wet om een nieuwe bepaling aan de Grondwet toe te voegen. Het voorgestelde artikel 7bis lid 2 verklaart de zorg voor dieren tot een grondwettelijke staatsdoelstelling. Vink informeerde de Senatoren over onder meer de juridische betekenis van een dergelijk artikel, of een dergelijk artikel wel in een grondwet thuishoort en of dit juridische middel geschikt is om het beoogde doel te bereiken. Hiertoe zette zij onder meer uiteen hoe soortgelijke artikelen in onder andere Duitsland, Frankrijk en Zwitserland functioneren. 

De handelingen, waarin de adviezen van de gehoorde deskundigen terug te vinden zullen zijn, worden binnenkort gepubliceerd op de website van de Belgische Senaat. http://www.senate.be/www/?

Het wetsvoorstel is te raadplegen op http://www.senate.be/www/webdriver?

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.