Universiteit Leiden

nl en

Oproep Maartje van de Woude aan alle Leidse onderzoekers op het gebied van migratie, integratie en grenzen

Op 1 februari jongstleden is hoogleraar Rechtssociologie bij het Van Vollenhoven Instituut voor Recht, Bestuur en Samenleving – Prof. mr. dr. Maartje van der Woude – Associate Director van het in Oxford gevestigde Border Criminologies netwerk geworden.

Border Criminologies is een interdisciplinair en internationaal netwerk van onderzoekers op het terrein van grenzen en migratie met als doel niet alleen onderzoekers werkzaam op dit terrein met elkaar in contact te brengen, maar ook om actief het debat aan te gaan met de politiek, de samenleving en de verschillende actoren op het terrein van toezicht en handhaving. De dialoog wordt gestimuleerd via een actief blog, het organiseren van seminars en events als ook door het open access beschikbaar maken van laatste versies van onderzoekspapers via de SSRN research papers series Criminal Justice, Borders & Citizenship. Deze series wordt heel goed gevonden en de papers die zijn opgenomen worden dus ook breed gelezen.

In haar nieuwe functie als Associate Director van het actieve netwerk waar veel gerenommeerde scholars aan verbonden zijn, roept Van der Woude alle Leidse onderzoekers die zich bezig houden met thema’s als migratie, integratie en grenzen op om eens een kijkje te nemen op de website van Border Criminologies en ook om te gaan bloggen en publicaties in de SSRN series op te laten nemen. Het is geen probleem om blogs te cross-posten. Van der Woude is zelf al jaren actief binnen het netwerk en blogde over het onderzoek dat zij uitvoerde bij de Koninklijke Marechaussee en nu, samen met haar promovendi, ook over haar NWO VIDI onderzoek Getting to the Core of Crimmigration.

Van der Woude: “Wetende hoeveel onderzoek er binnen de verschillende faculteiten - van Geesteswetenschappen, tot Rechtsgeleerdheid en FGGA - op deze thema’s wordt verricht, zou het natuurlijk fantastisch zijn om deze rijkdom aan Leids onderzoek ook goed zichtbaar te kunnen maken binnen dit actieve netwerk. Ik nodig iedereen die vragen heeft dan ook van harte uit om contact op te nemen.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.