Universiteit Leiden

nl en

Thijs Beumers wint Meijers-prijs voor het best gepubliceerde artikel voor het programma Coherent Privaatrecht

Het artikel van Thijs Beumers met de titel “Schadevergoeding voor genotsderving en teleurstelling” won een van de acht Meijers-prijzen, het beste gepubliceerde artikel in de pre-promotiefase op het gebied van het Coherent Privaatrecht.

Het artikel van Thijs Beumers is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2016(6): 169-178.

Het juryrapport luidde: “Beumers gaat in deze boeiende, vlot geschreven en sterk rechtsvergelijkende bijdrage in op schade bestaande in genotsderving en teleurstelling. Mede aan de hand van argumenten die hij ontleent aan het Engelse recht betoogt Beumers dat het Nederlandse recht zijn zeer karige houding wat betreft vergoeding van dergelijke schade moet laten varen. Beumers ontvouwt zijn doorwrochte pleidooi op een toegankelijke en meeslepende wijze, waarbij hij zijn gedachtegoed fraai plaatst binnen de relevante context van zowel het Nederlandse als het Europese privaatrecht: coherent privaatrecht en Interaction between Legal Systems in optima forma.”

Voor een overzicht van de winnaars van facultaire onderzoeksprogramma’s, zie: https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2018/01/acht-meijersprijzen-uitgereikt

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.