Universiteit Leiden

nl en

Recht en Ontwikkeling

De derde jaarlijkse conferentie van het internationale Law and Development Research Network (LDRN) zal plaatsvinden van 19-21 September 2018 in Leiden.

Het Van Vollenhoven Instituut is een van de leden van het netwerk en organiseert de conferentie dit jaar. Doel van de conferentie is om te kijken naar de rol van het recht in vraagstukken van ontwikkeling en governance. We zijn geïnteresseerd in bijdragen van sprekers uit verschillende disciplines en met verschillende onderzoeksfoci. Het  centrale thema van de conferentie is ‘Interfaces’.

Voorstellen voor papers, panels en werkgroepen kunnen worden ingediend tot 20 februari 2018 via vollenhoven@law.leidenuniv.nl.

Kijk voor de uitgebreide beschrijving,  en verdere toelichting op het thema Interfaces op https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2018/01/law-and-development-research-network-conference-19-to-21-september-2018

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Carolien Jacobs, tel. 071 527 4698. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.