Universiteit Leiden

nl en

Financiering van onderzoek naar mensenhandel en mensensmokkel in intra-Schengen grensgebieden

Prof. dr. mr. Maartje van der Woude (Van Vollenhoven Instituut) heeft financiering vanuit de Nationale Politie gekregen om fenomeenonderzoek te doen naar de mate waarin, en hoe, mensenhandel en mensensmokkel in intra-Schengen grensgebieden met elkaar vervlochten zijn.

Door een combinatie van etnografisch onderzoek in twee grensgebieden – Belgie/Frankrijk en Frankrijk/Spanje – en een tweetal surveys, wordt beoogd om hier meer duidelijkheid over te verschaffen. Prof. van der Woude zal het onderzoek leiden en samen uitvoeren met twee student-stagiaires – Hannah DeLacey en Thea Hickmann – en met Roxane de Massol de Rebetz, junior onderzoeker bij het Van Vollenhoven Instituut. Deze laatste zal het anderhalf jaar durende project voor de Nationale Politie gebruiken als start van een promotieonderzoek. Voor Van der Woude biedt de financiering van de Nationale Politie de mogelijkheid om haar NWO VIDI onderzoek – en in het bijzonder de etnografische case studies – uit te breiden. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.