Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe serie klankbordgroepbijeenkomsten Humanities Campus van start

Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep Humanities Campus, onder regie van de gemeente Leiden, zijn op 22 januari de uitwerkingen van het stedenbouwkundig model besproken.

De gemeente begeleidt een nieuw participatieproces waarin zij belanghebbenden raadpleegt over het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Het Campus Model van de Universiteit Leiden, aangevuld met wonen, is hierbij het uitgangspunt. Voor de zomer van 2018 start het proces van besluitvorming binnen de gemeente Leiden om te komen tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan voor het Witte Singel-Doelencomplex.

Tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep stond de eerste fase richting het stedenbouwkundig plan centraal:

  • Inpassing van het universitair programma: onderwijszalen, kantoren, ontmoetingsruimtes
  • Invulling van de plinten van de gebouwen, met aan het plein aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke functies, zoals restaurant en café, meer transparantie en levendigheid
  • Mogelijke woonlocaties
  • Omvang en hoogtes van de gebouwen en de maat tussen de gebouwen

Campus Model

In het Campus Model zorgt een centraal plein voor samenhang tussen de losse gebouwen van de faculteit Geesteswetenschappen. De gebouwen worden een voor een aangepakt, variërend van verbouw tot renovatie en sloop/nieuwbouw. Het Campus Model geeft ruimte aan de gegroeide faculteit en maakt eventuele uitbreiding in de toekomst mogelijk.

Het Campus Model maakt de sloop van het bestaande wooncomplex De Doelen noodzakelijk. Het eerder gedane aanbod van alternatieve woonlocaties aan de huidige bewoners (Paviusstraat, Plexuslocatie en de voormalige Kaasmarktschool) blijft geldig. De gemeente heeft ook de regie in een toekomstig traject met De Sleutels en de bewoners van het Doelencomplex.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.