Universiteit Leiden

nl en

Kinderen helpen om naar vermogen te presteren

Kinderen die wat minder flexibel leren, worden snel onderschat in wat ze kunnen. Met een dynamische manier van testen blijken ze echter even goede prestaties te leveren als leeftijdsgenootjes, ontdekte psycholoog Femke Stad. Promotie 11 januari.

Bij het leervermogen van jonge kinderen speelt zogeheten ‘cognitieve flexibiliteit’ een belangrijke rol. Kinderen hebben al gauw een streepje voor als ze gemakkelijk tussen verschillende activiteiten wisselen en efficiënt omgaan met feedback. Denk daarbij aan het wisselen tussen plus- en minsommen, of aan de omschakeling tussen taal en rekenen.

Leerpotentieel

Kinderen met een wat zwakkere cognitieve flexibiliteit scoren daardoor vaak wat lager op gangbare toetsen zoals CITO-taken of intelligentietaken. Daardoor worden ze soms snel onderschat in wat ze eigenlijk kunnen leren. Ontwikkelingspsycholoog Stad ontdekte in haar promotieonderzoek echter dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om deze groep kinderen te helpen, zodat ook zij hun leerpotentieel ten volle kunnen benutten.

Constante feedback

Stad ontdekte dat tijdens dynamisch testen het verschil tussen meer en minder flexibele kinderen kan worden verminderd of zelfs tenietgedaan. Kinderen worden tijdens de testafname getraind, bijvoorbeeld in het oplossen van series, en vervolgens wordt hun vooruitgang als resultaat van training gemeten. Tijdens deze training wordt er constant feedback gegeven op de handelingen van de leerling. Hierdoor kun je door dynamisch testen een goed beeld krijgen van hun leervermogen.

Stap-voor-stap

Het onderzoek liet inderdaad zien dat er grote verschillen zaten tussen meer en minder flexibele kinderen wanneer kinderen niet getraind werden: de minder flexibele kinderen in de controlegroep deden het minder goed in hun prestaties dan de kinderen die wél wat flexibeler waren. Dit verschil werd echter teniet gedaan bij kinderen die wel training kregen. De laag flexibele kinderen die  training kregen bleken de opdracht na training even goed te kunnen doen als kinderen die hoger flexibel waren.  Door deze dynamische manier van testen konden dus ook de kinderen die wat minder flexibel zijn meer van hun leerpotentieel laten zien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.