Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Dynamic Testing and Cognitive Flexibility

Veel kinderen leren niet op een niveau dat aansluit bij hun potentieel om te leren. Diagnostiek in de leerlingbeleiding zou daarom inzicht moeten geven in hoe een kind begeleid kan worden in het verder ontwikkelen van zijn of haar sterke kanten terwijl het tegelijkertijd handvatten biedt voor het ondersteunen van de relatief zwakkere kanten (o.a., Sternberg & Grigorenko, 2000, 2004). Het is hierin belangrijk dat kinderen de kans krijgen om hun leerpotentieel te laten zien en dat het onderzoek uitwijst hoe kinderen in hun (cognitieve) flexibiliteit ondersteund kunnen worden omdat dit hun prestaties ondersteunt in verschillende instructie- en leeromgevingen (o.a., Sternberg & Grigorenko, 2002, 2004).

Auteur
Femke Stad
Datum
11 januari 2018
Links
Volledige Nederlandse samenvatting proefschrift Femke Stad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie