Universiteit Leiden

nl en

Help het beroep OG in de BIG

Voor de kwaliteitsborging van het beroep Orthopedagoog generalist (OG) en het vertrouwen dat cliënten in deze beroepsbeoefenaren hebben, is het belangrijk die kwaliteit ook wettelijk te borgen. Hiervoor ligt een wetsvoorstel en momenteel vindt de internetconsultatie plaats.

Tot 18 februari kan iedereen zich via de internetconsultatie uitspreken over de wenselijkheid van de invoering van het beroep Orthopedagoog generalist in de wet BIG - Individuele Beroepen in de Gezondheidszorg.

Op deze manier kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van het wetsvoorstel en hun ideeën hierover kenbaar maken. Na de internetconsultatie gaat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State. De uitkomsten van de internetconsultatie worden hierbij betrokken. Vervolgens spreken de Eerste en Tweede Kamer  en daarna de Eerste Kamer zich uit over het wetsvoorstel, voordat deze van kracht wordt.

Meer over OG in de BIG ››

De Wet BIG

De Wet individuele Beroepen in de Gezondheidszorg, kortweg de Wet BIG, is een kwaliteitswet en regelt de deskundigheid van de betreffende beroepen, door een wettelijke beschrijving van die deskundigheid, door eisen aan opleidingen te stellen en door een systeem van tuchtrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.