Universiteit Leiden

nl en

Lezingenserie Europa in de Praktijk: Meld je nu aan!

Brexit, populisme, gele hesjes en het klimaat: de verdeeldheid in Europa lijkt toe te nemen en vraagstukken rond de Europese Unie zijn actueler dan ooit. Met het oog op de verkiezingen van het Europees Parlement in mei biedt Europa in de Praktijk jou de uitgelezen kans om je in deze vraagstukken te verdiepen.

Ben jij geïnteresseerd in deze thema’s? Wil je in discussie treden met vooraanstaande EU-experts over migratie, mensenrechten, Brexit, de centrale bank in de EU, de lobbyindustrie, en nog veel meer? Meld je aan voor het keuzevak Europa in de Praktijk (5 ECTS)!

In de lezingenserie Europa in de Praktijk praten tien vooraanstaande gastdocenten over hun praktijkervaring in de EU en gaan zij de discussie aan met studenten. De sprekers en de data kun je vinden in onderstaand rooster.

Het vak staat open voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten van alle studierichtingen. De gastcolleges vinden plaats in april en mei op de woensdag- en vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Voorkennis is niet vereist: enthousiasme en interesse in de EU wel. 

Interesse? Meld je nu aan!

Het vak kan zowel als vrije Collegeserie worden gevolgd, en als keuzevak voor 5 ECTS. Bij het volgen van de Collegeserie krijgen studenten een certificaat bij aanwezigheid bij 8 of meer colleges. Bij het volgen als keuzevak dient een eindpaper van 3.000 woorden geschreven te worden aansluitend bij het onderwerp van één van de sprekers. 

Geïnteresseerd? Meld je uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 aan via dit inschrijfformulier. Voeg daarbij een korte motivatie toe waarom je het vak wilt volgen.

Voor meer informatie, bekijk de e-Studiegids of stuur een mail naar vakcoördinator Pauline Vincenten.

Rooster

Woensdag 10 april 2019, 15.15-17.00 uur: Luuk van Middelaar
Hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en haar instellingen
De Europese Raad – botsende visies om één tafel                                

Vrijdag 12 april 2019, 15.15-17.00 uur: Sjoerd Gosses
Oud-Directeur-Generaal Europese Samenwerking van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Turkije en de uitbreiding van de EU    

Woensdag 17 april 2019, 15.15-17.00 uur: Koos Richelle
Voorzitter Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken
Migratie en vluchtelingen  

Woensdag 24 april 2019, 10.15-12.00 uur: Jochem Wiers
Hoofd Eenheid Strategische Advisering, Ministerie van Buitenlandse Zaken    

Brexit

Woensdag 1 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Hanna Sevenster                                                 
Lid Raad van State
Europese rechtspraak in de lidstaten: de nationale rechter als Unierechter?                                            
Vrijdag 3 mei 2019  15.15-17.00 uur: Mielle Bulterman
Hoofd afdeling Europees recht, directie Juridische Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken
De toenemende rol van mensenrechten                      

Woensdag 8 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Clovis Hopman
Afdelingshoofd (ad interim) Beleggingsondernemingen bij De Nederlandsche Bank
Bureaucraat in verkiezingstijd: de centrale bank in het Europese speelveld              

Vrijdag 10 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Mendeltje van Keulen                                               
Lector The Changing Role of Europe bij de Haagse Hogeschool
Brussel via het Binnenhof: over de rol van nationale parlementen in de Europese Unie             

Woensdag 15 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Europarlementariër/reserve
Vrijdag 17 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Europarlementariër/reserve                                       

Vrijdag 24 mei 2019, 15.15-17.00 uur: Tom de Bruijn
Oud-Permanent Vertegenwoordiger voor Nederland bij de Europese Gemeenschappen in Brussel
Politieke duiding van de uitslag van de verkiezingen van het Europees Parlement


Er zijn nog enkele plekken vrij, dus meld je snel aan! 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.