Universiteit Leiden

nl en

Kindermishandeling komt vaak voor in Vietnam

Kindermishandeling is een veel voorkomend probleem in Vietnam. Alle vormen – emotioneel en fysiek – leiden tot een slechter emotioneel functioneren. In sommige gevallen heeft het ook gevolgen voor de fysieke gezondheid en het geheugen. Dat concludeert promovenda Nhu Kieu Tran. Promotie 12 december.

Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kindermishandeling in Vietnam. Tran,  afkomstig uit het land, liet bijna 1900 Vietnamese scholieren tussen de 12 en 17 jaar vragenlijsten invullen. Hieruit bleek dat kindermishandeling in Vietnam vaker voorkomt dan in Nederland. Dit was vooral het geval bij emotionele mishandeling (31.8% versus 8.5%), verwaarlozing (25% - 4%) en fysieke mishandeling (19% - 7%). Alleen het gerapporteerde seksueel misbruik was in Vietnam lager dan in Nederland (2.6 % - 5.8%). Maar dat kan ook komen door het cultureel taboe om dit te rapporteren, suggereert Tran.

Vaker in éénoudergezinnen

De promovenda ontdekte patronen die aanknopingspunten bieden voor een gerichtere bestrijding van kindermishandeling. Jongens in Vietnam lopen een iets hoger risico om in hun kindertijd seksueel misbruikt en fysiek mishandeld te worden, zo constateert Tran op basis van de vragenlijsten. Bovendien bleken vrijwel alle vormen van mishandeling vaker voor te komen in éénoudergezinnen. Daarom zou de aanpak van kindermishandeling zich nadrukkelijk ook moeten richten op alleenstaande ouders.

Gevolgen

De promovenda onderzocht daarnaast de gevolgen van mishandeling. Alle vormen van mishandeling leiden tot een slechter emotioneel functioneren, constateert Tran. Kinderen die fysiek en/of seksueel misbruikt zijn, rapporteerden tevens een slechtere fysieke gezondheid. Ze signaleerde ook een verband tussen seksueel misbruik en/of emotionele verwaarlozing en een slechter geheugen

Tijgerouders

Tran wijst op een andere opvallende uitkomst: emotionele mishandeling werd relatief vaak gemeld door kinderen van ouders met een hoge sociaaleconomische status. Zij ontdekte ook dat kinderen die deze vorm van mishandeling hadden meegemaakt vaak betere cijfers haalden op school. Ze vermoedt dat dit te maken heeft met het zogenaamde ‘tijgerouderschap’ dat populair is in Vietnam. Dit is een strenge manier van opvoeden die gericht is op emotionele discipline om voortreffelijke leerprestaties af te dwingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.