Universiteit Leiden

nl en

Tom Hazenberg ontvangt de Cultuurprijs Zuid-Holland 2018

De prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat naar iemand die een culturele voortrekkersrol vervult in de provincie Zuid-Holland. Hazenberg zet zich momenteel in voor de restauratie van de Romeinse Zwammerdamschepen.

Aan de prijs is een geldbedrag van 15.000 euro verbonden en de laureaat ontvangt tevens een trofee. De Cultuurprijs wordt op 12 maart 2018 uitgereikt in Theater Castellum te Alphen aan den Rijn door de voorzitter van de afdeling Zuid-Holland, Commissaris van de Koning Jaap Smit. Hazenberg is als gastmedewerker verbonden aan de archeologiefaculteit van de Universiteit Leiden.

De jury gunt Hazenberg de prijs vanwege zijn inzet om de maatschappelijke impact van archeologisch erfgoed te vergroten. Momenteel werkt hij samen met Archeon aan de restauratie van de originele scheepsresten van de Romeinse Zwammerdamschepen, met als doel deze weer terug te geven aan het publiek in het nieuw op te richten Nationaal Romeins Scheepvaart Museum.

Hazenberg is directeur van Hazenberg Archeologie en initiator van romeinsekust.nl, een weblog over het Romeins onderzoek langs de Nederlandse kust. Hazenberg heeft bijzondere projecten gerealiseerd op het snijvlak van archeologie, publieksbereik en versterking van de sociale cohesie. Zo leverde hij een bijdrage aan de ontwikkeling van Archeologisch Park Matilo in Leiden en realiseerde hij in Zwammerdam bij zorginstelling Ipse de Bruggen het permanente Limes-bezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM over het daar ontdekte Romeinse erfgoed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.