Universiteit Leiden

nl en

Seminar ‘Maatwerk als mensenrecht?’

Op 1 November 2017 presenteerde Ingrid Leijten een expert-seminar getiteld ‘Tailored Provisions, Social Rights Compliance?’ (‘Maatwerk als Mensenrecht?’).

Het seminar had als onderwerp de decentralisaties in het sociaal domein en de effecten daarvan in het licht van de verwezenlijking van sociale rechten en internationale mensenrechtenstandaarden. De vraag die centraal stond was of met het leveren van ‘maatwerk’ in het sociaal domein kan worden voldaan aan (minimum)standaarden op het terrein van sociale rechten en eisen van non-discriminatie. Het seminar stond mede in het teken van de nadere ontwikkeling van de onderzoeksagenda op het terrein van verschuivingen in nationaal sociaal beleid in relatie tot fundamentele sociale rechten. Ingrid Leijten gaf een informatieve introductie, waarna drie sprekers hun inzichten deelden vanuit hun eigen expertise en ervaring.

De sprekers waren Colm O’Cinneide van University College Londen (tevens voormalig vice-voorzitter van het Europees Comité voor Sociale Rechten), Gijsbert Vonk van de Rijksuniversiteit Groningen en Ineke Boerefijn van het College voor de Rechten van de Mens. Onder de overige deelnemers bevonden zich vertegenwoordigers van NGO’s, ministeries, het Sociaal Cultureel Planbureau, academici en advocaten. De presentaties riepen verschillende interessante discussiepunten op en het seminar eindigde met een boeiend debat tussen de sprekers en alle deelnemers. Geconcludeerd werd dat ‘maatwerk’ alleen werkt voor de meest kwetsbaren wanneer fundamentele (sociale) rechten voldoende in acht worden genomen, en dat het belangrijk is om meer bewustzijn te creëren van wat deze rechten en minimumstandaarden precies inhouden.

Het seminar werd georganiseerd door Ingrid Leijten en Anna Stupers en werd mogelijk gemaakt door het onderzoeksprogramma Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.