Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe W&N-assessor klaar voor veranderingen

Initiatieven zoals de Leiden University Green Office en de Career Service klinken niet elke student bekend in de oren. Als het aan Bernice Dekker ligt, komt daar vanaf dit collegejaar verandering in.

In september nam Bernice het stokje over van Maxim Allaart als assessor van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Als studentlid van het faculteitsbestuur behartigt Bernice dit collegejaar de belangen van studenten binnen de faculteit.

Spierpijn

Voor het interview staat Bernice met veel moeite op uit haar bureaustoel. Al vier dagen kampt ze met spierpijn door haar eerste vijf hardloopkilometers ooit tijdens de Leiden Science Run. Hiermee haalde ze samen met de vorige drie assessors geld op voor vluchtelingstudenten. Met haar motivatie om zich in te zetten voor álle studenten van de faculteit zit het dus wel goed.

Processen

In 2011 begon Bernice aan haar bachelor biologie. Tijdens de studie raakte ze geïnteresseerd in onderliggende processen in de natuur en waarom dingen niet gaan zoals verwacht vanuit evolutionair oogpunt. Later breidde die fascinatie naar onderliggende processen zich uit tot de opleiding zelf. ‘Ik was wel eens gefrustreerd over een vak en benieuwd naar hoe de opleiding in elkaar stak. Daarom werd ik assessor onderwijs van mijn studievereniging de Leidse Biologen Club.’

Vorig collegejaar rondde ze haar onderzoeksmaster af. ‘Maar ik was nog niet uitgeleerd en genoeg uitgedaagd. Ik wilde meer leren over processen en beslissingen en daarom doe ik nu de master Science Based Business. Het assessorschap is een goede uitbreiding van deze master. Nu kan ik praktisch ondervinden en leren hoe het gaat binnen een organisatie zoals de Universiteit.’

Overleggen

De assessorwerkzaamheden zijn voornamelijk overleggen, weten wat er speelt onder studenten en dit terugkoppelen naar het faculteitsbestuur. Zo overlegt Bernice met instituutsraden, besturen van studieverenigingen, opleidingsdirecteuren en wetenschappelijk directeuren. Ook woont ze universiteitsbrede vergaderingen bij. Bijvoorbeeld over redesigning learning spaces, waarbij studenten en docenten onderzoeken op welke manieren de universiteit de onderwijsruimtes optimaal kan benutten.

'Ik denk mee over beleid en initiatieven en ik zorg dat er andere studenten aanwezig zijn bij dit soort overleggen. Via studieverenigingen kom ik het beste in contact met studenten. Daarom probeer ik met regelmaat naar activiteiten te gaan. Daar proef ik de sfeer en blijf ik op de hoogte van wat er speelt. Bijvoorbeeld of er onvrede of onduidelijkheid is over facultaire zaken.’

Doel

Na een paar weken oriënteren weet Bernice waaraan ze dit jaar aandacht gaat besteden. ‘Er zijn veel initiatieven voor én door studenten. Bijvoorbeeld de Leiden University Green Office en de Career Service. Nog te vaak zijn die voor studenten onbekend. Door een plek te creëren op de Science Campus, kunnen die initatieven samenkomen. Denk daarbij aan flexbalies waar organisaties dan een halve dag aanwezig zijn.'

Diversiteit

Daarnaast wil Bernice zich inzetten voor diversiteit onder studenten. ‘Met het Leidse Assessoren Overleg gaan we diversiteitstrainingen organiseren voor besturen van studentenverenigingen. We willen ze bewuster maken van diversiteit onder studenten. Bijvoorbeeld voor wanneer je een barbeque organiseert en internationals wil aantrekken. Als je posters maakt met bier en vlees, is dat niet uitnodigend voor alle culturen.’

Spoiler

De faculteit wil zich meer inzetten voor duurzaamheid en wil studenten uitdagen om hierover mee te denken. Daarom vindt er binnenkort een Student Challenge plaats. Meer informatie volgt nog via deze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.