Universiteit Leiden

nl en

Jerfi Uzman geeft lezing in het kader van MATRA-programma

Op 9 november gaf Jerfi Uzman, universitair docent Staats- en bestuursrecht, een presentatie over openbare financiën in de democratische rechtsstaat. De lezing vond plaats in het kader van het zogenaamde MATRA-programma, een meerjarige trainingscyclus ter versterking van de rechtsstaat in tien landen in Zuidoost-Europa, waarin de Leidse Juridische Faculteit met andere partners participeert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het was de vijfde keer dat Jerfi dit jaar voor het MATRA-programma in actie mocht komen. Eerdere presentaties gingen over de rechtsstaat en, respectievelijk, integriteit, openbare aanbestedingen, onafhankelijke rechtspraak en minderhedenbescherming

Onder het gehoor bevonden zich ongeveer 35 cursisten die zich bezighouden met openbare financiën. Jerfi ging eerst in op de theorie achter de rule of law. Hij ging in dat verband in op de functie van de rule of law binnen de overheid en de maatschappij. Vervolgens besprak hij de link tussen de rechtsstaat en de openbare financiën. Aan de orde kwamen onder meer het beginsel van rechtszekerheid, het fundamentele recht van eigendom, transparantie, de rol van instituties en de plicht van de overheid om gelijke kansen te scheppen. In het bijzonder ging Jerfi in op de terugwerkende kracht van belastingheffing en de rol van het non-discriminatiebeginsel in de belastingrechtspraak. Ook ging hij uitgebreid in op de rol die integriteit speelt bij het bevorderen van democratie, rechtsstaat en mensenrechten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie