Universiteit Leiden

nl en

Experiment toont aan: derdenbeslag in eenvoudiger taal leidt tot beter begrip

Jouke Tegelaar en Willem van Boom doen in het NJB verslag van een experiment over de begrijpelijkheid van het wettelijk voorgeschreven verklaringsformulier bij derdenbeslag. De conclusie: het formulier kan en moet begrijpelijker worden gemaakt.

Bij derdenbeslag krijgt een ‘derde’, bijvoorbeeld een huurder, een formulier van de deurwaarder dat moet worden ingevuld. De ‘derde’ moet daarin opgeven wat hij zoal betalen moet, dus bijv. huur,  aan de beslagene. Dat bedrag zal de deurwaarder dan innen voor de beslaglegger. Juridisch ingewikkeld, dat derdenbeslag. Maar het formulier waar het allemaal mee begint voor de ‘derde’ is ook al een obstakel. De opbouw en taal van het formulier zijn wettelijk vastgelegd en blinken niet uit in eenvoud.

Toch wordt van de derde verwacht dat hij foutloos invult.  Als hij het onjuist of onvolledig invult, dan kan dit ertoe leiden dat de deurwaarder een te hoog bedrag int. Ook staan er wettelijke sancties op verkeerd invullen.  

Een goed ingevuld verklaringsformulier is dus van  belang voor een juiste en eerlijke uitvoering van derdenbeslag. De moeilijkheidsgraad van het huidige model kan echter leiden tot problemen bij het invullen ervan.

Zeker als de persoon die het formulier invult daarmee geen ervaring heeft, is een begrijpelijk verklaringsformulier cruciaal. 

Tegelaar en Van Boom vermoedden dat de gewone burger moeite zal hebben met het begrijpen en correct invullen van het huidige formulier. Om dat vermoeden te toetsen aan de werkelijkheid, onderzochten zij of een vereenvoudigd verklaringsformulier specifiek voor huurders beter wordt begrepen en beter wordt ingevuld. Zij voerden een experiment uit waarbij het wettelijk verklaringsformulier werd vergeleken met twee eenvoudiger alternatieven.

De resultaten van het experiment zijn sprekend; het formulier kan en moet begrijpelijker, is de conclusie. Benieuwd naar de resultaten van het experiment en de aanbevelingen voor een eenvoudiger derdenbeslag? Lees dan het artikel in het NJB.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.