Universiteit Leiden

nl en

Wouter Staal bekleedt bijzondere leerstoel gericht op autisme spectrum stoornissen

Wouter Staal is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden. De Karakter-leerstoel is gericht op autisme spectrum stoornissen: neurobiologie, neurocognitie en behandeling.

Ongeveer 190.000 Nederlanders hebben een vorm van autisme. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beperken iemand al vroeg in de ontwikkeling en beïnvloeden iemands leven daarna op alle levensterreinen. Deze stoornissen brengen naast een hoop leed ook enorme kosten met zich mee.

Er bestaan nog geen therapeutische interventies die de kernsymptomen van autisme op efficiënte wijze verminderen. Gegeven de omvang van de individuele en maatschappelijke problemen bij autisme en de beperkte therapeutische opties, is er dus een duidelijke noodzaak om meer soorten behandelingen te kunnen bieden.

Dr. Wouter Staal
Dr. Wouter Staal

Binnen Nederland is gedegen kennis over autisme-onderzoek, maar weinig experts waaronder deze kennis verspreid is. Het is de bedoeling dat deze leerstoel de aanwezige expertise integreert, versterkt en borgt voor de toekomst en daarmee de slagkracht geneert die nodig is om in de komende 5 jaar nieuwe therapeutische interventies te ontwikkelen.

Belangrijk is dat de samenwerking tussen de Leidse onderzoeksgroep Neuropedagogiek en Ontwikkelingsstoornissen van Instituut Pedagogische Wetenschappen – en Karakter hét expertisecentrum rond complexe kinder- en jeugdpsychiatrie hiermee sterk geïntensiveerd wordt. Hiermee worden niet alleen netwerken tussen deze organisaties genereerd, maar ook met en het Donders Instituut voor Brein, Cognitie en Gedrag en de afdeling psychiatrie van het Radboud UMC.

Over Wouter Staal

Wouter Staal is een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van autisme spectrum stoornissen en houdt zich bezig met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van genetica, neuro-imaging en cognitieve studies. Staal is tevens hoofdopleider bij Karakter, de grootste opleidingsorganisatie voor kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland. Hij pleit ervoor dat psychiaters in opleiding ‘vele vlieguren’ moeten maken. Het herkennen van autisme vergt een geoefend oog, want deze stoornis is niet direct zichtbaar. Voorkomen moet worden dat kinderen en hun ouders al meerdere trajecten hebben doorlopen, voordat ze eindelijk bij de juiste behandeling en begeleiding uitkomen.

Karakter is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met locaties in Gelderland en Overijssel. Kinderen en jongeren (0-23 jaar) uit alle gemeenten in Nederland kunnen er terecht. Kinderen en jongeren komen bij Karakter voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek. Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.