Universiteit Leiden

nl en

Nieuw academisch jaar, nieuwe samenstelling UR

De Universiteitsraad (UR) is weer in een nieuwe samenstelling van start gegaan. Het raadsjaar binnen de Leidse medezeggenschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Afgelopen juni vonden er verkiezingen plaats voor de studentgeleding. Twee studenten keerden terug en zes nieuwe studentleden en een nieuw personeelslid werden begin september verwelkomd.

Kennismaking, opleiding en HV

De maand september stond in het teken van kennismaking, opleiding, de opening van het academisch jaar en de huishoudelijke vergadering (HV). Tijdens de huishoudelijke vergadering stonden organisatorische onderwerpen centraal. Zo is Pieter Krol opnieuw verkozen als voorzitter van de Universiteitsraad en is de samenstelling van de drie raadscommissies vastgesteld. 

Over de UR

De UR is de centrale medezeggenschapsraad van de Universiteit Leiden en bestaat uit gekozen studenten en medewerkers. De UR komt op voor de belangen van studenten en medewerkers. De UR overlegt met het College van Bestuur over het centrale universitaire beleid op het gebied van onderwijs en onderzoek, personeel en organisatie, en financiën. De UR adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht. Om haar werk goed te doen, is de UR continu bezig met het ophalen van ideeën en ervaringen binnen de organisatie (bijvoorbeeld middels werkbezoeken) en bij studenten. Lees meer over vergaderingen en adviezen van de Universiteitsraad.  

Universiteitsraad 2016-2017

In augustus heeft de Universiteitsraad het medezeggenschapsjaar feestelijk afgesloten met het College van Bestuur en afscheid genomen van de vertrekkende raadsleden. In het jaar 2016-2017 zijn veel verschillende onderwerpen de revue gepasseerd. Sommige onderwerpen keren jaarlijks terug, zoals de kadernota, de Model OER’en, de begroting en het Leids Register Opleidingen. Daarnaast wordt een breed scala aan onderwerpen behandeld op initiatief van het CvB of de UR zelf. Voorbeelden uit afgelopen academisch jaar zijn duurzaamheid, het studievoorschot, diversiteitsbeleid en capaciteitsbeperkingen. Dank aan alle raadsleden die zich vorig jaar voor de Leidse medezeggenschap hebben ingezet!

Kom kijken of neem contact op

Benieuwd hoe de Universiteitsraad vergadert? De raadsvergaderingen zijn openbaar! De eerste raadsvergadering vindt plaats op 9 oktober om 15.00 uur in zaal 111 het Gravensteen (Pieterskerkhof 6). En op 23 oktober vergadert de UR samen met het CvB. Tot dan!
Uiteraard is het ook mogelijk contact met de UR op te nemen. Je kunt op de website van de Universiteitsraad meer informatie vinden over de raadsleden of je kunt een berichtje sturen naar UR@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.