Universiteit Leiden

nl en

Wat bepaalt de motivatie voor het beroep van leraar?

De motivatie van studenten van lerarenopleidingen voor het beroep van leraar is afhankelijk van diverse factoren. Lerarenopleidingen kunnen de betrokkenheid van hun studenten beïnvloeden. Dat concludeert Ikupa Moses; zij promoveert op 7 september 2017 bij het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden.

Onderzoek in Tanzania

Uit haar onderzoek blijkt dat de betrokkenheid van studenten bij het beroep van leraar een belangrijke voorspeller is voor hun intentie om dit beroep daadwerkelijk te gaan uitoefenen. Deze betrokkenheid speelt ook een rol bij de tevredenheid van leraren met hun beroep en bepaalt mede of ze leraar blijven.

Het onderzoek is in Tanzania uitgevoerd op een grote universitaire lerarenopleiding. In dit onderzoek participeerden 3246 studenten die een opleiding volgden voor leraar in het voortgezet onderwijs.

Diverse factoren

De mate waarin studenten zich betrokken voelen bij het beroep van leraar worden verklaard door een aantal factoren:

  • Houding ten opzichte van het beroep van leraar en het vak waarin zij lesgeven;
  • Mate van tevredenheid met de lerarenopleiding;
  • De steun die studenten ervaren van voor hen belangrijke personen

Opleiders van een lerarenopleiding kunnen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van interventies in het curriculum, gericht op het bevorderen van een positieve houding van leraren-in-opleiding ten aanzien van het beroep van leraar .

Foto: Dadi Chen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.