Universiteit Leiden

nl en

Studenten geven feedback tijdens lunch met het faculteitsbestuur

Zeven masterstudenten lunchten met faculteitsbestuurders Mirjam de Baar (vice-decaan) en Aurelie van ’t Slot (studentlid in het bestuur) in de faculteitskamer van Geesteswetenschappen en bespraken met hen hun ervaringen aan de Universiteit Leiden.

Horen wat er leeft

Het faculteitsbestuur van de faculteit Geesteswetenschappen organiseert dit jaar een serie lunches om van studenten te horen hoe ze hun studie ervaren. Op 5 juli was het de beurt aan zeven Nederlandse en internationale masterstudenten. Studente North American Studies Laura op de Beke was erbij: “Ik vond het  waardevol dat de mening van studenten werd gepeild”, zegt ze. “Dit soort gesprekken zijn een goede manier om feedback te geven.”

Arbeidsmarkt

Tijdens de lunch kwam aan het licht dat de studenten graag meer aandacht zien voor de arbeidsmarkt tijdens hun studie. Nu verschilt het nog per opleiding hoeveel aandacht er wordt besteed aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt. Vice-decaan Mirjam de Baar: “Alle studenten die aan de lunch deelnamen, gaven aan dat ze een éénjarige master te kort vinden om ook nog een stage te doen. Zij zouden graag de mogelijkheid hebben om tijdens de opleiding een stage te volgen, liefst gedurende een wat langere periode.”

Huisvesting

Ook huisvesting was een hot topic. Internationale en Nederlandse studenten worden nu gescheiden gehuisvest door huisvestingsorganisatie  DUWO, maar zowel de Nederlandse als internationale studenten zien dit graag anders. Voor internationale studenten is het waardevol als ze ook thuis met Nederlandse studenten in contact komen.

Vice-decaan Mirjam de Baar en studentbestuurslid Aurelie van 't Slot

Master’s Buddy Programme

Waar de studenten heel enthousiast over waren, is het Humanities Master’s Buddy Programme. Dit is een programma waarin internationale en Nederlandse studenten aan elkaar worden gekoppeld om zo de stad en de universiteit beter te leren kennen. Veel aanwezige studenten hadden aan het programma deelgenomen en waren te spreken over de organisatie en de toegevoegde waarde van het programma.

Problemen aankaarten

Kan het bestuur iets met de opmerkingen van de studenten? Studentlid van het bestuur en masterstudente Asian Studies Aurelie van ’t Slot: “Op het probleem van huisvesting kan de faculteit Geesteswetenschappen helaas niet direct invloed uitoefenen. Toch is het goed om de problemen die studenten ervaren van ze te horen. Het heeft voor ons bevestigd dat we nogmaals het gesprek over dit onderwerp aan moeten gaan met het bestuur van de Universiteit Leiden.”

Vice-decaan Mirjam de Baar wil na de lunchbijeenkomst meer aandacht voor het sneller oplossen van problemen waar internationale studenten tegenaan lopen als ze voor hun masteropleiding naar Leiden komen: “Het gaat dan niet alleen om het vinden van een kamer, maar ook om het openen van een bankrekening, het zich inschrijven in de gemeente of het afsluiten van een verzekering”, licht ze toe. “De internationale studenten die aanwezig waren gaven allemaal aan dat ze hier veel tijd mee kwijt zijn geweest.”

Bewustwording

James Hewitt, masterstudent Modern Middle Eastern Studies en degene die in 2016-2017 het facultaire Buddy Programme leidde, is blij met de lunchontmoetingen. “Dit soort bijeenkomsten zijn een mogelijkheid voor studenten om het bestuur bewust te maken van dingen waar medewerkers van de universiteit misschien niet direct weet van hebben, maar waar je als student wel tegenaan loopt. Een goede ervaring en heel nuttig.”
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.