Universiteit Leiden

nl en

Artikel Natascha van der Zwan krijgt eervolle vermelding

‘Voor mij was het een volkomen verrassing,’ zegt Natascha van der Zwan, ‘om de oorkonde voor een Emerald Citation of Excellence in mijn postvak vinden.’ Haar artikel ‘Making sense of Financialization’ krijgt de eervolle vermelding van de Emerald Publishing omdat het over de hele wereld gebruikt wordt voor onderzoek en onderwijs.

Politieke economie

Als politicoloog is Natascha van der Zwan verbonden aan het Instituut Bestuurskunde in Den Haag, dit is wellicht een verassende combinatie. Maar Van der Zwan is gespecialiseerd in vergelijkende politieke economie en haar onderzoek richt zich op ‘financialisering’, een relatief nieuw onderzoeksveld. ‘Ik kijk hierbij naar de invloed van financieel denken op de welvaartsstaat. Ik geef vakken die hier mee te maken hebben bij de afstudeerrichting Economie, Bestuur en Management (EBM) van de bachelor Bestuurskunde en de master Management van de Publieke Sector.’

Veelgevraagd overzicht

‘Ik ben vereerd om te prijs te krijgen!’ vertelt Van der Zwan. ‘Het artikel ‘Making sense of Financialization’ was onderdeel van mijn proefschrift als een hoofdstuk dat een overzicht biedt van de literatuur in het jonge onderzoeksveld. Dat lijkt saai maar tot mijn verbazing bleek dat het artikel in een grote behoefte voorziet. Het biedt een nuttig overzicht van de literatuur en daarbij benoem ik de verschillende stromingen in het veld.’ Sinds 2014 is het uitgegroeid tot één van de meest gelezen artikelen van het tijdschrift Socio-Economic Review. ‘Ik word vaak geciteerd en ik krijg reacties uit de hele wereld,’ zegt Van der Zwan, ’tot studenten uit ontwikkelingslanden aan toe die zelf geen uitgebreide universiteitsbibliotheek tot hun beschikking hebben.’

Financialisering

Sinds de jaren negentig buigen sociale wetenschappers zich over de rol van financiële markten op de economie en ons bestuur. Ze onderzoeken hoe de financiële markten invloed hebben op de economie en de samenleving, waaronder de welvaartsstaat. Van der Zwan: ‘Het zijn interessante vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de manier waarop de overheid om gaat met pensioengelden. Wat is het investeringsbeleid en wat leveren de investeringen ons op?’

Naamsbekendheid

Het succes van Van der Zwan’s artikel werd ook opgemerkt door de uitgever Routledge. Ze is nu door hen gevraagd om samen met twee andere jonge wetenschappers een handboek samen te stellen over het onderwerp financialisering. ‘We merken dat we gemakkelijk medewerking krijgen van grote namen,’ vertelt Van der Zwan, ‘ook omdat ze al wel eens van mijn artikel gehoord hebben.’

De archieven in

Op dit moment richt Van der Zwan zich op een groot vergelijkend historisch onderzoek naar de pensioenstelsels in de VS, Duitsland en Nederland. ‘Ik heb archiefonderzoek in deze drie landen gedaan,’ zegt Van der Zwan. ‘Hierbij kijk ik naar de wisselwerking tussen politiek, maatschappij en de financiële sector in de 20e en 21e eeuw. Ik hoop antwoord op verschillende vragen te vinden, bijvoorbeeld: Hoe beïnvloedden de sociale partners het sociale, maar ook het financiële beleid in deze periode? Waarom is er gekozen voor bepaalde beleggingsvormen? Het resultaat zal een nieuwe publicatie worden.’

De gerenommeerde uitgeverij Emerald Group Publishing geeft ieder jaar een Emerald Citation of Excellence Award aan wetenschappelijke artikelen  in verschillende onderzoeksgebieden, in het bijzonder business management, finance, boekhouden, economie en marketing. 

Veel geciteerde, vernieuwende en interdisciplinaire artikelen worden door een team van redacteuren uitgezocht voor de prijs. Het zijn artikelen die in vele verschillende publicaties en tijdschriften zijn verschenen. Zij krijgen een eervolle vermelding en een oorkonde toegestuurd. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.