Universiteit Leiden

nl en

Voorwoord van het bestuur Vereniging Oud-Sterrewachters

De twintigste nieuwsbrief is een feit. De leden van de Vereniging Oud-Sterrewachters zijn weer uitgenodigd voor de Sterrewacht barbecue op 30 juni. Een gezellige gelegenheid om te mengen met oude en nieuwe Sterrewachters. De jaarbijeenkomst is gepland op 23 september, op een nader te bepalen locatie. En tot slot gaan we door met het aanbieden van ons netwerk aan studenten en promovendi die zich oriënteren op een (volgende) stap in de arbeidsmarkt.

Afscheid Leonie Snijders

Leonie Snijders heeft te kennen gegeven haar bestuurstaken neer te leggen vanwege persoonlijke omstandigheden. We hebben hier alle begrip voor, al is het buitengewoon jammer haar enthousiasme in het bestuur te moeten missen. Wij bedanken haar voor de inzet om jonge alumni te betrekken en zullen op een later moment officieel afscheid nemen.

20 jaar VO-S

Vanwege drukke werkzaamheden buiten de vereniging en onderbemanning hebben wij besloten om de aangekondigde reünie door te schuiven naar 2018, gelet op de voorbereiding die dat vergt. Dat is daarnaast ook het jaar dat onze vereniging precies 20 jaar bestaat.

Gezocht: bestuurslid

Wij zien de vacature in het bestuur graag ingevuld. Spontane reacties zijn welkom, maar wij zullen leden daarbij ook actief benaderen. Al met al zien we uit naar een goed verenigingsjaar, waarin wij u elkaar weer hopen te ontmoeten! 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.