Universiteit Leiden

nl en

Stages cruciaal voor netwerken en banen

Het is beter voor studenten en organisaties als stages langer dan twee maanden mogen duren en ook in deeltijd kunnen worden gedaan. Dat was een van de suggesties tijdens de bijeenkomst Leiden University Meets/Needs Employers op 27 juni 2017.

De ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de universiteit, werkgevers en studenten in het Leidse HUBspot maakt deel uit van het project Arbeidsmarktvoorbereiding van de universiteit. In dat project wil de universiteit haar studenten beter toerusten voor de moderne arbeidsmarkt. In ‘inspiratiesessies’ werd besproken wat de universiteit, studenten en bedrijven voor elkaar kunnen betekenen.

Studenten, medewerkers en werkgevers wisselden kennis, verwachtingen, best practices en contacten uit ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Doel was ook duurzame samenwerking tussen universiteit en werkgevers te bevorderen en concrete plannen te maken voor het vervolg.

Meer initiatief

Een suggestie was dat duidelijker moet zijn waar bedrijven en organisaties terechtkunnen als ze een (stage)project hebben voor studenten. Andere ideeën: stages kunnen breder zijn dan wetenschappelijk onderzoek, en bedrijven moeten vaker gastlezingen geven op de universiteit. Studenten zouden zelf meer initiatief moeten nemen en meer gebruik moeten maken van alles wat de universiteit biedt op dit gebied. En bedrijven kunnen potentiële stagiaires eerder betrekken bij projecten. ‘Pro-actiever zijn en meer bij elkaar betrokken zijn’, zo vatte vice-rector Hester Bijl samen wat ze had gehoord. De projectgroep gaat de ideeën uitwerken en ook meer van dit soort ontmoetingen organiseren, zei Bijl.

Stages heel belangrijk

Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media, pleitte plenair ook voor flexibele stages, die hij ‘een prachtige uitvinding’ noemt. ‘Ik vind stages veel belangrijker dan de meeste van mijn collega’s’, zei hij. Studenten leren tijdens die periode theoretische kennis toepassen, ze zien in de praktijk wat hun vaardigheden opleveren, ze krijgen zelfvertrouwen door te werken in een professionele omgeving, aldus De Jong. Andere voordelen zijn dat ze leren om ergens voor te kiezen, om te solliciteren, om ergens voor te gaan. Bovendien bouwen ze zo een netwerk op.
Voor bedrijven kunnen stagiaires ook veel opleveren: studenten zorgen voor een nieuwe, frisse wind en nieuwe kennis, ze stellen kritische vragen, ze zijn over het algemeen productief en stages zijn een mooie manier om nieuwe talenten te ontdekken.

Droombanen

Voor de universiteit is het soms wel lastig dat studenten dankzij een stage een baan krijgen aangeboden voordat ze afstuderen, zei De Jong. Maar ‘droomstages’ (bij onder meer RTL Nieuws en een startup voor Nederlands nieuws in China) leiden soms ook tot ‘droombanen’. Leidse studenten werken onder meer bij de Volkskrant, bij het VPRO-programma Boeken en bij onderzoeksprogramma Argos.

Brug tussen twee werelden

De Haagse bachelor-opleiding International Studies van de universiteit heeft al enige tijd een vrij groot project waarbij bedrijven en organisaties studenten kunnen inschakelen voor een onderzoeksproject, vertelde docent dr. Sarita Koendjbiharie op de bijeenkomst. Zowel bedrijven als studenten vinden het programma volgens Koendjbiharie zeer waardevol. Voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzochten Leidse studenten bijvoorbeeld welke waarden Nederland deelt met Noord- en Zuid-Amerika, voor Unilever is een marktonderzoek gedaan.  ‘We bouwen echt een brug tussen twee werelden’, aldus Koendjbiharie.

Topklas

Suzanne von der Dunk, directeur Randstad Onderwijs/TOPklas hield een ‘pitch’ om de Universiteit Leiden te overtuigen mee te gaan doen aan het programma voor studenten die docent willen worden, maar die zich eerst twee jaar verder willen oriënteren en ontwikkelen. Randstad werkt voor de topklas bijvoorbeeld samen met KLM, om toekomstige leerkrachten te leren ‘de-escaleren’ bij agressie in de klas. ‘Er is een groot tekort aan goede, gemotiveerde eerste- en tweedegraadsdocenten. In dit programma kunnen afgestudeerde docenten doorleren, om te voorkomen dat ze afhaken’, aldus Von der Dunk.

Mentorprogramma

De projectgroep Arbeidsmarktvoorbereiding is sinds 2016 actief en dat heeft inmiddels geleid tot 19 pilots binnen de universiteit over bijvoorbeeld zelfreflectie en vaardigheden die studenten nodig hebben als ze gaan werken. Op diverse faculteiten zijn teams actief die zich focussen op de arbeidsmarkt. Career Services werkt in dit project ook samen met het alumnibureau dat onder meer een mentorprogramma voor studenten heeft opgezet.

Tekst: Janet van Dijk

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.