Universiteit Leiden

nl en

IPA Proefschriftprijs 2016 voor Sung-Shik Jongmans

De Nederlandse onderzoeksschool IPA het voormalig promovendus Sung-Shik Jongmans de IPA Dissertation Award 2016 toegekend. In maart van dat jaar behaalde Jongmans de graad van doctor met de zeldzame vermelding ‘cum laude’. Hij beschreef een nieuwe methode voor parallel programmeren. ‘Ik probeer het programmeren te versimpelen en interactieprotocollen voor programmeurs te hergebruiken.’

Parallel programmeren

Door de toename van multikernprocessoren die gebruikt worden in smartphones, game consoles en andere computers, is parallel programmeren steeds belangrijker geworden. Om softwarefouten te voorkomen, moeten gelijktijdige berekeningen in de juiste volgorde worden uitgevoerd. Dat is niet gemakkelijk, omdat bestaande programmeertechnieken om zulke opdrachten te geven – interactieprotocollen – complex zijn. Tijdens zijn promotieonderzoek onderzocht Jongmans een nieuwe programmeermethode om dit te versimpelen. Zijn resultaten zijn interessant voor onderzoekers en software-ingenieurs.

Plotselinge software-crash

Jongmans: ‘Soms is parallelle software al vele jaren in gebruik, maar crasht dan ineens na vijf jaar door een bepaalde opeenvolging van berekeningen. Je wilt niet dat dat gebeurt in bijvoorbeeld een vliegtuig. De programmeermethode waaraan ik heb bijgedragen, probeert het programmeren te versimpelen en interactieprotocollen voor programmeurs te hergebruiken. Dit verbetert de kwaliteit van parallelle software.’

Nieuwe programmeertaal

Voor zijn onderzoek gebruikte Jongmans formele methoden, een manier in de mathematische logica om de juistheid van een methode te demonstreren. De onderzoeker ontwikkelde een nieuwe programmeertaal speciaal om interactieprotocollen te programmeren. Programmeurs kunnen deze nieuwe programmeertaal gebruiken als toevoeging aan een bestaande taal zoals Java. In benchmarks van NASA liet Jongmans zien dat zijn benadering kan leiden tot software die even snel is als met klassieke programmeertechnieken ontwikkelde software. Maar dan zonder de huidige problemen.

Juryrapport

Het juryrapport verklaarde de keuze voor Jongmans’dissertatie, met de titel ‘Automata-Theoretic Protocol Programming’, als volgt: ‘The thesis van Sung-Shik Jongmans bevat theoretische bijdragen, nieuwe ideeën en de praktische implementatie van resultaten. De resultaten hebben impact en zijn naar alle waarschijnlijkheid van hoge kwaliteit en groot belang. De resultaten hebben ook significante aandacht gekregen van onderzoekers uit het veld, getuige het hoge aantal citaties.’

Tweede winnaar van LIACS

Jongmans was aangesteld in de onderzoeksgroep Formal Methods van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) en bij de Theory-groep van het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS). IPA, het Instituut voor Programmeermethoden en Algoritmen, is een inter-universitaire onderzoeksschool erkend door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW). Het onderzoek is verricht onder begeleiding van Farhad Arbab (CWI en LIACS). Sung-Shik Jongmans werkt nu bij de Open Universiteit en bij Imperial College Londen. De winnaar van de IPA Dissertation Award 2015 was Jurriaan Rot, eveneens voormalig promovendus uit dezelfde onderzoeksgroepen van CWI en LIACS.

Tekst: CWI

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.